Kiintiöt ja tasapuolisuussääntö 

Tasa-arvolain yhtenä perustavoitteena on, että naiset ja miehet voivat tasaveroisesti osallistua yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Kiintiöt 

Valtion ja kuntien suunnittelu- ja päätöksentekoelimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Kiintiösäännöstä sovelletaan

  • mm. valtion komiteoihin, neuvottelukuntiin ja työryhmiin 
  • kunnallisiin sekä kuntien välisiin yhteistoiminnan toimielimiin kunnanvaltuustoja lukuun ottamatta. 

Tasapuolisuusvelvoite 

Tasapuolisuusvelvoitetta sovelletaan 

  • virastojen ja laitosten johto- ja hallintoelimiin 
  • kunta- tai valtioenemmistöisen yhtiön johto- ja hallintoelimiin 
  • välillisen julkisen hallinnon toimielimiin, jos ne käyttävät julkista valtaa. Julkista valtaa käyttäviä toimielimiä ovat esimerkiksi eläkelaitokset, kauppakamarit, yksityiset oppilaitokset ja ylioppilaskunnat.

Kiintiöitä ja tasapuolisuusääntöä koskevat lausunnot

Lisää lausuntoja