Kansainvälinen toiminta

Tasa-arvovaltuutettu tekee aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä sekä pohjoismaisten että eurooppalaisten tasa-arvo- ja syrjintäviranomaisten kanssa. Yhteistyössä pyritään kehittämään syrjinnän vastaisia ja tasa-arvoa edistäviä käytäntöjä sekä jakamaan asiantuntijatietoa ja kokemuksia lakiin ja sen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tasa-arvovaltuutetun kansainvälinen yhteistyö

  • tasa-arvovaltuutettu osallistuu Pohjoismaiden tasa-arvo- ja syrjintävaltuutettujen yhteistyöhön
  • tasa-arvovaltuutettu on itsenäisten tasa-arvo- ja syrjintäviranomaisten eurooppalaisen yhteistyöverkoston Equinetin jäsen ja osallistuu säännöllisesti sen asiantuntijatyöryhmiin
  • tasa-arvovaltuutettu tekee yhteistyötä Euroopan perusoikeusvirasto FRAn (European Agency for Fundamental Rights, sivu suomeksi), EU:n tasa-arvoinstituutti EIGEn ja Euroopan neuvoston kanssa
  • kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaan liittyen tasa-arvovaltuutettu antaa lausuntoja suoraan Cedaw-komitealle ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle. Tasa-arvovaltuutettu antaa lisäksi tietoja eri ministeriöille ihmisoikeussopimusten valvontaa varten. Lisäksi valtuutettu antaa lausuntoja kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista.

Suomen tasa-arvolaki ja tasa-arvovaltuutetun työ ovat kansainvälisesti kiinnostavia aiheita. Tasa-arvovaltuutettu tekee yhteistyötä ulkoasiainministeriön kanssa kansainvälisten vieraiden tapaamisissa. Tasa-arvovaltuutettu keskustelee suomalaisesta sukupuolten tasa-arvosta ulkomaisten toimittajien, virkamiesten ja järjestöjen edustajien kanssa useita kertoja vuodessa.

Linkit englanninkielisille sivuille: