Yhteistyö oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa

Oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävä suunnitelmallinen sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävä työ tehdään aina yhteistyössä henkilöstön ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa. Oppilaiden ja opiskelijoiden tulee osallistua oppilaitoksessa tehtävään suunnitelmalliseen työhön alusta lähtien.

Työ, joka on tehty pelkästään henkilöstön keskuudessa tai työ, jonka koulutuksen järjestäjä on tehnyt, ei täytä tasa-arvolain asettamia vaatimuksia oppilaitoksessa tehtävästä suunnitelmallisesta tasa-arvoa edistävästä työstä.

Sukupuolten välistä tasa-arvoa edistettäessä oppilaitoksissa on otettava huomioon lasten ikä ja kehitys. Mitä nuoremmista lapsista on kyse, sitä tärkeämpää on harkita, miten heidät on tarkoituksenmukaisinta ottaa mukaan oppilaitoksessa tehtävään tasa-arvotyöhön.