Kirjallinen selvitys

Henkilöllä on oikeus saada oppilaitokselta kirjallinen selvitys, jos hän katsoo oppilaitoksen syrjineen häntä sukupuolen perusteella. Selvitys on annettava viivytyksettä.

Selvitystä voi pyytää epäiltäessä syrjintää esimerkiksi

  • oppilas- tai opiskelijavalinnoissa
  • opintosuoritusten arvioinnissa
  • opetuksen järjestämisessä
  • muussa oppilaitoksen varsinaisessa toiminnassa.

Selvityksen tarkoituksena on auttaa oppilasta tai opiskelijaa arvioimaan, onko oppilaitoksen menettely tasa-arvolain mukaan syrjintää. Selvityksen saaminen auttaa myös karsimaan tarpeettomia viranomaiskäsittelyjä ja oikeudenkäyntejä.

Oppilaitoksella on velvollisuus pyynnöstä antaa kirjallinen selvitys myös silloin, kun oppilas tai opiskelija kokee joutuneensa seksuaalisen häirinnän tai sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi. Selvityksessä on tällöin todettava, mihin toimiin oppilaitos on häirinnän poistamiseksi ryhtynyt.

Mikäli oppilaitos ei suostu antamaan asianmukaista kirjallista selvitystä, voit ottaa yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun.

Hyvitys

Tasa-arvolain syrjintäkieltoja rikkonut oppilaitos voidaan tuomita maksamaan hyvitystä.

Henkilö, joka katsoo oppilaitoksen syrjineen tasa-arvolain vastaisesti, voi nostaa asiassa hyvityskanteen. Kanne pannaan vireille siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä on oppilaitoksen yleinen oikeuspaikka.

Hyvitys ja sen vaatiminen