Erityisesti huomioitavat kysymykset

Oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävässä tasa-arvoa edistävässä työssä tulee kiinnittää eritystä huomiota

  • oppilas- tai opiskelijavalintoihin
  • opetuksen järjestämiseen
  • opintosuoritusten arviointiin
  • oppimiseroihin sekä
  • seksuaalisen häirinnän ja
  • sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

Lisäksi sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisy tulee ottaa huomioon oppilaitoksessa tehtävää suunnitelmallista työtä valmisteltaessa ja tasa-arvoa edistävistä toimenpiteistä päätettäessä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että oppilaitoksessa kerrotaan perustietoa sukupuolen moninaisuudesta.

Ohjeita ja lisätietoa:

Tasa-arvolaki, oppilaitokset ja sukupuolen moninaisuus (PDF) (STM, 2015)

Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa (PDF) (Opetushallitus, 2018)

Kouluille ja oppilaitoksille tarkoitettu esittelymateriaali seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi (powerpoint) (Opetushallitus, 2020)