Tiedotetaan aktiivisesti kaikille

Koska tarkoituksena on varmistaa, että oppilaitostasolla tehdään tavoitteellista ja suunnitelmallista työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi, on suositeltavaa, että oppilaitoksessa tehtävästä työstä tiedotetaan aktiivisesti oppilaille, opiskelijoille, alaikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajille sekä henkilöstölle.

Tiedottamisen kanavana käytetään oppilaitoksen sähköisten viestimien ja mahdollisten painettujen oppaiden lisäksi koulun yhteisiä kokouksia, tilaisuuksia tai vanhempainiltoja.

Tehokas toimeenpano vaatii sitoutumista

Tasa-arvosuunnitelman tehokkaan toimeenpanon edellytyksenä on, että koko kouluyhteisö, koulun johtoa myöten, on sitoutunut oppilaitoksessa tehtävään tasa-arvotyöhön.

Tasa-arvosuunnitelman toimeenpano onnistuu silloin, kun konkreettisista toimenpiteistä on sovittu yhdessä ja tasa-arvosuunnitelmaan on kirjattu vastuuhenkilöt ja aikataulut. Näin suunnitelmaan kirjattu toimenpide muuttuu arjen teoksi.

Tasa-arvotyö saattaa herättää myös vastustusta. Tasa-arvotyö saatetaan pitää turhana tai se koetaan kritiikkinä omaa työtä kohtaan. Etenkin näissä tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää, että oppilaitoksen johto osoittaa tukensa tehtävälle tasa-arvotyölle ja osoittaa olevansa valmis käymään keskustelua tasa-arvon edistämisen tarpeellisuudesta.