Syrjinnän ennaltaehkäiseminen työpaikoilla, oppilaitoksissa ja viranomaistoiminnassa

Tasa-arvolaissa (6 c §) todetaan, että työnantajien, oppilaitosten ja viranomaisten tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.