Hyppää sisältöön

Kiintiösäännöksen soveltaminen kuntayhtymän yhtymähallituksessa (TAS/426/2010)

Miten kiintiösäännös lasketaan, kun kuntayhtymän yhtymähallituksessa on kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä?

Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kiintiö koskee erikseen sekä varsinaisia että varajäseniä. Näin ollen esitetyssä tapauksessa sekä kolmesta varsinaisesta että kolmesta varajäsenestä tulee molemmista olla vähintään yksi nainen tai mies.

16.12.2010