Mikä on syrjintää?

Nainen seisoo bussipysäkillä huolestuneena ja mietteissään.

Tasa-arvolaissa määritellään sukupuoleen perustuvan syrjinnän muodot ja kielletään ne. Kielto koskee pääsääntöisesti kaikkia yhteiskuntaelämän alueita ja kaikkia tilanteita, joissa syrjintää voi esiintyä.

Sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan tasa-arvolaissa muun muassa naisten ja miesten asettamista eri asemaan sukupuolen perusteella sekä henkilön asettamista eri asemaan sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun, raskauden, synnytyksen, vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. Eri asemaan asettamisella puolestaan tarkoitetaan lähinnä erilaisten etujen tai oikeuksien myöntämistä taikka tiettyjen velvollisuuksien, rajoitusten tai rasitteiden asettamista eri tavoin edellä mainituilla perusteella. 

Useita elämänalueita koskevat erityiset syrjintäkiellot. Tällaisia ovat työelämä, oppilaitokset, etujärjestöt tai toiminta, joka liittyy tavaroiden ja palveluiden tarjontaan ja saatavuuteen (tasa-arvolain 8 – 8 e §). Näiden kieltojen lisäksi tasa-arvolaissa on myös syrjinnän yleiskielto (tasa-arvolain 7 §). Sitä voidaan soveltaa silloin, kun erityiskiellot eivät tule sovellettavaksi.

Mikä ei ole syrjintää?

Kaikki erilaiseen asemaan asettaminen ei ole syrjintää. Aina erilainen kohtelu ei aseta henkilöitä siinä määrin eri asemaan, että sitä voitaisiin pitää tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä.

Huono asiakaspalvelu tai kielteinen ratkaisu palvelun saamisesta ei aina ole syrjintää. Jotta menettelyä pidettäisiin syrjintänä, edellytetään, että kohtelulla on syy-yhteys kiellettyyn syrjintäperusteeseen, kuten sukupuoleen. Eri asia on kuitenkin menettely, jota on pidettävä tasa-arvolaissa kiellettynä häirintänä. 

Tasa-arvolaissa säädetyt poikkeukset

Tasa-arvolaissa on nimenomaisesti säädetty tietyistä menettelytavoista, joita ei pidetä syrjintänä.

Tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää ei ole:

 1. Naisten erityinen suojelu raskauden tai synnytyksen vuoksi
 2. Asevelvollisuuden säätäminen ainoastaan miehille
 3. Vain naisten tai miesten hyväksyminen yhdistyksen jäseniksi, jos niin määrätään yhdistyksen säännöissä
  - varsinaiset työmarkkinajärjestöt eivät voi koskaan rajata jäsenyyttä sukupuolen perusteella
  - muut ammatillista edunvalvontaa harjoittavat järjestöt voivat sillä edellytyksellä, että järjestö pyrkii tasa-arvolain tarkoituksen toteuttamiseen ja lisäksi asiasta on määräys yhdistyksen säännöissä.
 4. Syrjintää ei liioin ole se, jos tasa-arvosuunnitelmaan perustuen pyritään väliaikaisin toimin tasa-arvolain tarkoituksen toteuttamiseen.

Epäiletkö syrjintää?

Tasa-arvovaltuutetulta saat ohjeita ja neuvoja, jos epäilet tulleesi syrjityksi.

Työelämän syrjintätilanteissa:

 • Jos kuulut ammattiliittoon, ota yhteyttä luottamusmieheen ja selvitä oikeutesi.
 • Tasa-arvovaltuutetun neuvot ovat ilmaisia. Ammattiliittojen jäsenmaksu sisältää oikeuden juridiseen neuvontaan.
 • Voit ottaa yhteyttä myös julkiseen oikeusavustajaan, lakiasiaintoimistoon tai asianajajaan. Lakipalvelut ovat yleensä maksullisia. Tarkista, onko sinulla sellainen oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudenkäyntikulut.

Vähävaraisena voit olla oikeutettu ilmaiseen tai osittain maksulliseen julkisen oikeusavustajan oikeusapuun.

Syrjinnän yleiskiellon perusteella annetut lausunnot