YK-sopimuksen mukainen yksilövalitus

Kaikkinainen naisten syrjinnän poistamista koskeva sopimus: yksilö- ja ryhmävalituksia koskeva pöytäkirja

Yhdistyneiden kansakuntien kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW) hyväksyttiin vuonna 1999 valinnainen pöytäkirja. Se avasi yksityisille henkilöille ja henkilöryhmille mahdollisuuden tehdä valituksia sopimusta valvovalle CEDAW-komitealle siitä, että valtio on rikkonut sopimusvelvoitteitaan. Kuka tahansa voi siten tehdä yksilön oikeuksiin kohdistuneisiin loukkauksiin koskevia valituksia suoraan CEDAW-komitealle.

Valitusten tulee olla kirjallisia. Valitusta ei voi tehdä nimettömästi. Komitean puoleen kääntymisen edellytyksenä on myös, että kaikki mahdolliset kansalliset oikeussuojakeinot on käytetty, paitsi jos niiden käyttäminen on kohtuuttomasti pitkittynyt tai ei todennäköisesti olisi tehokasta. Lisäksi komitea ei ota valitusta tutkittavaksi, jos:

  • komitea on jo tutkinut saman asian tai sitä on tutkittu tai tutkitaan muun kansainvälisen tutkinta- tai selvittelymenettelyn mukaisesti;
  • yleissopimuksen määräykset eivät sovellu valitukseen;
  • valitus on ilmeisen perusteeton tai sitä ei ole perusteltu riittävästi;
  • valitusoikeutta on väärinkäytetty;
  • valituksen kohteena olevat tosiseikat ovat tapahtuneet ennen kuin pöytäkirja on tullut kyseisen sopimusvaltion osalta voimaan, elleivät ne ole edelleen voimassa kyseisen päivämäärän jälkeen.

Pöytäkirjan mukaan komitea voi myös oma-aloitteisesti tutkia yleissopimuksen mukaisten oikeuksien vakavia tai järjestelmällisiä loukkauksia.

Suomi ratifioi pöytäkirjan ensimmäisten valtioiden joukossa joulukuussa 2000, ja se tuli Suomen osalta voimaan 29. maaliskuuta 2001 (Cedaw-sopimuspöytäkirja SopS 20-21/2001).

Lisää tietoa yksilövalitusmenettelystä löytyy englanniksi YK:n ihmisoikeussopimusten valvontaelinten sivulta.

Komitean hyväksymät valinnaisen pöytäkirjan mahdollistamat päätökset löytyvät esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun sivulta englanniksi: The Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW).