Hyppää sisältöön

Mitä on perhemyönteisyys?

Perhemyönteisyys ilmenee parhailla työpaikoilla strategisina valintoina, arvona sekä moninaisina käytäntöinä ja konkreettisina ratkaisuina. Edelläkävijätyönantajat ymmärtävät, että perhemyönteisyys sitouttaa työntekijät, lisää hyvinvointia ja hyödyttää siten koko organisaatiota.

Hyviä perhemyönteisiä käytäntöjä:

 • Hyvät, lainmukaiset rekrytointikäytännöt, joissa perhetilanne ei vaikuta työntekijän valintaan
   
 • Työntekijöitä kannustetaan käyttämään oikeuttaan perhevapaisiin
   
 • Perhevapaakäytännöt ovat kaikkien työntekijöiden tiedossa  
   
 • Lähtökeskustelut esimiehen ja perhevapaalle jäävän työntekijän kesken
   
 • Yhteydenpito perhevapaan aikana sovitulla, perhevapaalle jääneen työntekijän toivomalla tavalla
   
 • Paluukeskustelut ja perehdytys, kun työntekijä on palaamassa perhevapaalta
   
 • Perhemyönteisyys osana kehityskeskusteluja
   
 • Perhetilanteisiin liittyvien joustojen kehittäminen ja niistä tiedottaminen  
   
 • Johdon esimerkki: myös johto käyttää perhevapaita, kun se on ajankohtaista
   
 • Johdon ja esimiesten kouluttaminen perhevapaisiin liittyvästä lainsäädännöstä
   
 • Tavoitteellinen tasa-arvosuunnittelu, jossa perhemyönteisyys ja perhevapaisiin liittyvät käytännöt on huomioitu osana organisaation toimintaa, kehittämistä ja johtamista