Miten tasa-arvovaltuutettu käsittelee asiaasi?

Annamme puhelinneuvontaa, vastauksia ja lausuntoja. Tasa-arvovaltuutettu ei voi ottaa puhelinyhteydenoton perusteella asiaa vireille, vaan se edellyttää kirjallista yhteydenottoa.

  • Puhelimessa ei voi vielä ottaa kantaa siihen, onko syrjintää tapahtunut vaan se edellyttää vastapuolen kuulemista. Puhelimitse voit saada yleisiä ohjeita ja neuvoja, kuinka toimia tilanteessasi.
  • Tasa-arvovaltuutetun kirjalliset vastaukset ovat myös yleisen tason neuvoja ja ohjeita, joissa ei oteta kantaa syrjintään.
  • Lausunnot, joissa arvioidaan sitä, onko asiassa kyse tasa-arvolain mukaisesta syrjinnästä, annetaan selvitysmenettelyn perusteella.
1) Yhteydenotto tasa-arvovaltuutettuun

Voit ottaa yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun sähköpostilla, puhelimitse tai kirjeitse. Voit esimerkiksi aloittaa asiasi selvittämisen soittamalla neuvontapuhelimeen. Tasa-arvovaltuutettu voi antaa myös yleisen tason tietoa tasa-arvolain sisällöstä ja soveltamisesta.

2) Asia selviää neuvonnan perusteella

Joskus asia ratkeaa sillä, että saat asiantuntijaltamme tietoa ja neuvoja tasa-arvolaista. Tällainen vastaus voidaan antaa puhelimitse tai kirjallisesti.

1) Yhteydenotto tasa-arvovaltuutettuun

Voit ottaa yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun sähköpostilla, puhelimitse tai kirjeitse. Voit esimerkiksi aloittaa asiasi selvittämisen soittamalla neuvontapuhelimeen. Tasa-arvovaltuutettu voi antaa myös yleisen tason tietoa tasa-arvolain sisällöstä ja soveltamisesta

2) Asian siirtäminen toimivaltaiselle viranomaiselle / ohjaus oikean viranomaisen puoleen

Jos asiasi ei kuulu tasa-arvovaltuutetun toimivaltaan, asia voidaan siirtää toimivaltaiselle viranomaiselle tai sinua ohjeistetaan olemaan yhteydessä toimivaltaiseen viranomaiseen.

Syrjintäepäilyn selvittäminen 

Jos haluat, että tasa-arvovaltuutettu selvittää asiaasi ja asiantuntijamme arvioi, että syrjintää on syytä selvittää, käynnistämme kirjallisen selvitysmenettelyn.  

Selvitysmenettelyssä tasa-arvovaltuutettu arvioi tapaustasi tasa-arvolain kannalta ja antaa selvityksen tuloksena asiasta lausunnon.

Alla on kuvattu syrjintäepäilyn selvittämisen prosessi. Selvitysmenettelyssä tasa-arvovaltuutetun lausunnon voi saada 6-12 kuukauden kuluessa.

Näin syrjintäasian selvittäminen etenee

1) Yhteydenotto tasa-arvovaltuutettuun

Voit ottaa yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun sähköpostilla, puhelimitse tai kirjeitse. Voit esimerkiksi aloittaa asiasi selvittämisen soittamalla neuvontapuhelimeen. Tasa-arvovaltuutettu voi antaa myös yleisen tason tietoa tasa-arvolain sisällöstä ja soveltamisesta.

2) Selvitysmenettelyyn ryhtyminen

Milloin tasa-arvovaltuutettu lähtee selvittämään asiaa?

3) Selvityksen hankkiminen

Tasa-arvovaltuutettu aloittaa asian tutkimisen pyytämällä syrjinnästä epäillyltä taholta kirjallista selvitystä asiasta.

4) Tasa-arvovaltuutetun lausunto

Kun tasa-arvovaltuutettu on saanut asiasta riittävästi tarvitsemaansa kirjallista selvitystä, laadimme lausunnon ja arvioimme asiaasi ja epäiltyä syrjintää tasa-arvolain kannalta. 

5) Sovinnon edistäminen

Tasa-arvovaltuutettu voi edistää sovintoa syrjintää epäilevän ja vastapuolen eli syrjinnästä epäillyn tahon välillä.

Missä asioissa tasa-arvovaltuutettu voi auttaa? 

Tasa-arvovaltuutettu voi auttaa silloin, jos epäilet tulleesi syrjityksi sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun takia. Sukupuoleen perustuvaa syrjintää on myös syrjintä esimerkiksi raskauden tai perhevapaan pitämisen takia. 

Jos epäilet, että sinua on syrjitty sukupuolen sijaan iän, seksuaalisen suuntautumisen, alkuperäsi, uskontosi, kielesi, vammasi tai terveytesi vuoksi tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, tasa-arvovaltuutettu ei voi käsitellä asiaasi. Jos epäilet, että sinua on syrjitty tällaisilla perusteilla työelämässä, voit ottaa yhteyttä aluehallintoviraston työsuojeluviranomaisiin (AVI). Jos syrjintä näillä perusteilla on tapahtunut muualla kuin työelämässä, ota yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun.