Muutoksenhaku virkamiehen nimittämistä koskevaan päätökseen

Kun henkilö valitaan valtion tai kunnan virkaan, hänen nimittämisestään virkaan tehdään päätös. Viranomaisen päätökseen virkamiehen nimittämisestä saa pääsääntöisesti hakea muutosta. Nimittämispäätöksen antamisen yhteydessä viranomaisen tulee antaa myös ohjeet muutoksenhakuun.

Muutoksenhakuoikeudesta kunnallisen viranhaltijan nimittämistä koskevaan päätökseen säädetään laissa kunnallisesta viranhaltijasta (Finlex-tietokanta) .

Muutoksenhaussa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Yleistä tietoa muutoksenhausta kunnallisen viranomaisen päätökseen löytyy esimerkiksi Kuntaliiton internet-sivuilta kohdasta Lakiasiat/Muutoksenhaku.

Valtion virkamieslaissa (Finlex-tietokanta) on säädetty oikeudesta hakea muutosta valtion virkamiehen nimittämistä koskevaan päätökseen.

Tietoa muutoksenhausta valtion virkamiehen nimittämistä koskevaan päätökseen löytyy valtionvarainministeriön internet-sivuilta (tiedote 8.11.2018).