Häirintä etujärjestöissä ja palveluita tarjottaessa 

Häirintä etujärjestöissä

Työmarkkinajärjestön tai muun ammatillista edunvalvontaa harjoittavan järjestön menettelyä on pidettävä kiellettynä syrjintänä, jos henkilö joutuu seksuaalisen häirinnän tai sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi etujärjestön toiminnassa. Etujärjestön vastuu alkaa kuitenkin vasta siitä, kun häirintä on saatettu sen tietoon.

Järjestö on velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin häirinnän poistamiseksi sen jälkeen, kun sen lakisääteiselle edustajalle on ilmoitettu asiasta. Menettely on tasa-arvolain vastaista syrjintää, mikäli etujärjestö ja sen toimivaltaiset edustajat (puheenjohtaja, hallituksen jäsenet) eivät tällöin ryhdy käytettävissä oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi.

Tavaroita tai palveluja tarjottaessa tapahtuva häirintä

Tavaroiden tai palvelujen tarjoajan menettelyä on pidettävä kiellettynä syrjintänä, jos hän tai hänen edustajansa syyllistyy seksuaaliseen häirintään tai sukupuoleen perustuvaan häirintään tavaroita tai palveluja tarjotessaan. Tavaroiden tai palvelujen tarjoajan vastuu alkaa kuitenkin vasta, kun häirintä on saatettu sen tietoon.

Tavaroiden tai palvelujen tarjoaja on velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin häirinnän poistamiseksi sen jälkeen, kun asiasta on ilmoitettu sen vastuulliselle edustajalle. Menettely on kiellettyä syrjintää, mikäli tavaroiden tai palvelujen tarjoaja ei tällöin ryhdy käytettävissä oleviin toimiin estääkseen häirinnän jatkumisen.

Hyvitysvastuuseen voi joutua ainoastaan yhteisö, myös siinä tapauksessa, että häiritsijä on esimerkiksi yksittäinen tavaroiden ja palvelujen tarjoajan palveluksessa oleva henkilö.