Vähimmäismäärät eri kokoisissa toimielimissä kiintiösäännön mukaan 

Taulukossa esitetään naisten tai miesten kiintiösäännön mukaiset vähimmäismäärät eri kokoisissa toimielimissä.

Jäseniä

Naisia / miehiä, vähintään

2 1
3 1
4 2
5 2
6 3
7 3
8 4
9 4
10 4
11 5
12 5
13 6
14 6
15 6
16 7
17 7
18 8
19 8
20 8