Syrjintä kouluissa ja oppilaitoksissa

Nuori mies istuu mietteliäänä oppilaitoksen portailla.

Tasa-arvolaki kieltää oppilaitoksia sekä muita koulutusta ja opetusta järjestäviä yhteisöjä asettamasta henkilöä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella muita epäedullisempaan asemaan

  • oppilas- ja opiskelijavalinnoissa
  • opetusta järjestettäessä
  • opintosuoritusten arvioinnissa
  • oppilaitoksen tai yhteisön muussa varsinaisessa toiminnassa
  • tasa-arvolain yleistä syrjintäkieltoa koskevassa säännöksessä tarkoitetulla tavalla.

Oppilaitoksen menettelyä on pidettävä kiellettynä syrjintänä myös, jos henkilö joutuu

  • seksuaalisen häirinnän tai sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi eikä oppilaitos tai yhteisö ryhdy käytettävissä oleviin toimiin estääkseen häirinnän jatkumisen. Oppilaitoksen tai muun yhteisön vastuu alkaa kuitenkin vasta, kun häirintä  on saatettu sen vastuullisen edustajan tietoon.
  • syrjintäkäskyn tai -ohjeen johdosta syrjityksi tasa-arvolaissa tarkoitetulla tavalla.

Tasa-arvolain kouluja ja oppilaitoksia koskeva syrjinnän kielto ei koske opetuksen sisältöä tai koulutuksen järjestämistä. Oppilaitoksella ei siten ole koulutuksen rakennetta, oppimääriä, tutkintoja tai niiden sisältöä koskevaa selvitysvelvollisuutta.

Oppilaitoksia ja koulutusta koskevat lausunnot