Kansainväliset sopimukset

Kaikkinainen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW)

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus solmittiin Yhdistyneissä kansakunnissa vuonna 1979. Sopimuksen tavoitteena on edistää yleismaailmallisten ihmisoikeuksien tasa-arvoista toteutumista naisten osalta kaikilla yhteiskunnan aloilla.

Yleissopimus on luonteeltaan hyvin tavoitteellinen ja se velvoittaa sopimukseen liittyneitä valtioita naisten aseman määrätietoiseen parantamiseen eri elämänaloilla. Yleissopimus toimi aikoinaan myös esikuvana Suomen tasa-arvolakia laadittaessa.

Sopimusvelvoitteiden noudattamista valvoo naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CEDAW-komitea), jonka tarkasteltavaksi sopimusosapuolilla on velvollisuus antaa kansallisia määräaikaisraportteja. Määräaikaisraportteja koskevien päätelmien ja suositusten lisäksi komitea voi antaa yleissuosituksia, joiden tarkoituksena on täsmentää sopimusvelvoitteiden sisältöä.

Sopimus tuli Suomen osalta voimaan 4. lokakuuta 1986 (SopS 67-68/1986).

Linkki Finlexin verkkosivulle: Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW)

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksia

Yleissopimus nro 100: Samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettava sama palkka (1951). Sopimussarja 9/1963.

Yleissopimus nro 111: Työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuva syrjintä (1958) Sopimussarja 63/1970.

Yleissopimus 156: Perheenhuoltovelvollisuuksia omaavien mies- ja naistyöntekijöiden samanlaiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu (1981). Sopimussarja 72/1983.

Sopimukset löytyvät sähköisesti julkaisusta: Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimukset. Työministeriö, Suomen ILO-neuvottelukunta (PDF)

Euroopan neuvoston yleissopimuksia

Linkki Finlex-tietokantaan: Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin sopimus). Sopimussarja 53/2015.