Syrjivät työpaikkailmoitukset

Työpaikkailmoitukset eivät saa olla sukupuolen perusteella syrjiviä. Lähtökohtana on, että työpaikkaa ei saa ilmoittaa vain naisten tai miesten haettavaksi.

Ilmoitus voidaan suunnata toiselle sukupuolelle vain poikkeuksellisesti, jos painava, hyväksyttävä syy edellyttää työn luonteen vuoksi siihen joko miestä tai naista. Esimerkiksi tanssijan ja näyttelijän rooliin voidaan valita sitä sukupuolta oleva henkilö, jota roolihahmo edustaa. Myös työsuhteen henkilökohtaisuuden vuoksi esimerkiksi henkilökohtaiseksi avustajaksi voidaan ottaa joko nainen tai mies. 

Syrjintä työpaikkailmoituksissa ei oikeuta saamaan tasa-arvolain mukaista hyvitystä. 

Jos epäilee työpaikkailmoituksen olevan tasa-arvolain vastainen, voi ottaa yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun tai työsuojeluviranomaisiin: 

  • Tasa-arvovaltuutettu voi viedä syrjivää ilmoittelua koskevan asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Lautakunta voi kieltää syrjivän ilmoittelun uusimisen tai jatkamisen, tarvittaessa sakon uhalla. 

  • Työsuojeluviranomainen voi viedä asian työnantajan ja tämän edustajan osalta syyteharkintaan rikoslain työsyrjintäkiellon rikkomisena. 

Muut syrjivän työpaikkailmoituksen julkaisemisesta vastuussa olevat, kuten esimerkiksi kustantaja, voivat joutua rangaistusvastuuseen rikoslain syrjintää koskevan yleissäännöksen perusteella.