Tasa-arvosuunnitelman kirjaaminen

Kartoitus sekä sovitut toimenpiteet kirjataan joko erilliseen tasa-arvosuunnitelmaan tai muuhun oppilaitoksen suunnitelmaan. Suunnitelmaan kirjataan myös sovittujen toimenpiteiden aikataulut ja vastuuhenkilöt.

Tasa-arvosuunnitelmaa ei tarvitse laatia erilliseksi asiakirjaksi, vaan tasa-arvotilanteen selvitys, toimenpiteet ja arvio voidaan liittää osaksi muuta oppilaitoksen suunnitelmaa. Seurannan ja valvonnan kannalta on kuitenkin keskeistä, että lain edellyttämät seikat ovat helposti löydettävissä.

Oppilaitos voi myös laatia yhdistetyn toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuuslain nojalla laadittava yhdenvertaisuussuunnitelma on järkevää laatia yhdessä, koska kummassakin on kyse syrjinnän ennaltaehkäisemisestä ja tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen oppimisyhteisön kehittämisestä. Tasa-arvosuunnitelman laatimisen menettelyä ja sisältöä koskevat vaatimukset tulee täyttää myös silloin, kun se on yhdistetty toiseen oppilaitoksessa laadittavaan suunnitelmaan.

Oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävää tasa-arvosuunnitelmaa ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista yhdistää siihen työyhteisössä laadittavaan henkilöstöpoliittiseen tasa-arvosuunnitelmaan, jonka oppilaitos työyhteisönä mahdollisesti laatii.

Tasa-arvosuunnitelma hyväksytään opetuksen tai koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen johtosäännön mukaisesti.