Työntekijän oikeudet

Kun haet töitä

 • Sinulla on oikeus olla kertomatta työnhakutilanteessa raskaudestasi.
 • Ilmoita työnantajalle raskaudestasi viimeistään 2 kk ennen äitiysvapaan aiottua alkamisaikaa.
 • Jos hakemasi työ on sellaista, että siitä on vaaraa sinulle tai sikiölle, kerro työnantajalle raskaudestasi, kun sinut on valittu tehtävään. Työnantaja selvittää työsuojelulliset toimenpiteet.

Työhönottopäätöksen pitää perustua pätevyyteen. Työhönottopäätökseen ei saa vaikuttaa se, että

 • olet raskaana
 • sinulla on lapsia
 • olet perhevapaalla tai aiot tulevaisuudessa jäädä perhevapaalle.

Tämä koskee myös määräaikaisia työsuhteita.

Kun olet töissä

 • Kun tulet raskaaksi tai ilmoitat jääväsi perhevapaalle, sinua ei saa syrjiä raskauden tai perhevapaasi vuoksi työpaikalla esimerkiksi tehtävien jaossa, palkkauksessa, uralla etenemisessä tai hakeutuessasi koulutukseen.
 • Sinua ei saa irtisanoa raskauden takia. Koeaikanakaan työsopimustasi ei saa päättää raskauden vuoksi.
 • Jos olet määräaikaisessa työsuhteessa, raskautesi tai perhevapaasi ei saa vaikuttaa työsopimuksesi jatkamiseen tai vakinaistamiseen. Määräaikaista työsopimustasi ei saa myöskään päättää perhevapaan alkuun.

Kun olet perhevapaalla

 • Jos työpaikallasi tapahtuu esimerkiksi organisaatiomuutoksia perhevapaasi aikana, sinut pitää ottaa huomioon samalla tavalla kuin muutkin työntekijät.
 • Sinua ei saa irtisanoa perhevapaan aikana taloudellisista tai tuotannollisista syistä, ellei työnantajan toiminta lakkaa kokonaan.

Kun palaat töihin

 • Kun palaat perhevapaalta töihin, sinulla on ensisijaisesti oikeus jatkaa entisissä työtehtävissäsi.
 • Työnantaja ei saa vaihtaa sinua uuteen työntekijään tai sijaiseesi, vaikka työnantajan mielestä sijaisesi olisikin sinua pätevämpi.