Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä oppilaitoksissa

Oikeus turvalliseen oppimis- ja opiskeluympäristöön  

Jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen kouluun ja opiskeluympäristöön, jossa ei tarvitse pelätä häirinnän kohteeksi joutumista. On tärkeää, että häirinnän kohteeksi joutunut tai häirintää havainnut oppilas tai opiskelija tunnistaa häirinnän, tietää kenen puoleen hän voi kääntyä ja että häirintään osataan puuttua asianmukaisesti.

Velvollisuus puuttua häirintään

Tasa-arvolaki kieltää seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän oppilaitoksissa. Oppilaitoksen tai muun yhteisön vastuu yksittäisessä häirintätapauksessa alkaa kuitenkin vasta, kun häirintä on saatettu sen vastuullisen edustajan tietoon. Oppilaitos tai yhteisö on tällöin velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin häirinnän poistamiseksi.

Oppilaitos syyllistyy tasa-arvolaissa kiellettyyn syrjintään, mikäli oppilaitos tai yhteisö ei tällöin ryhdy käytettävissä oleviin toimiin estääkseen häirinnän jatkumisen. Mikäli häiritsijänä on esimerkiksi oppilaitoksen rehtori tai vastaava henkilö, joka vastaa koulutusta ja opetusta järjestävän yhteisön johdosta, on katsottava, että häirintä on ollut oppilaitoksen tai yhteisön tiedossa ilman erillistä ilmoitusta.

Hyvitysvastuuseen häirinnästä joutuu oppilaitos tai yhteisö myös siinä tapauksessa, että häiritsijä on yksittäinen opettaja tai oppilas. 

Velvollisuus myös ennaltaehkäistä häirintää 

Toimintansa kehittämiseen tähtäävässä suunnitelmallisessa tasa-arvoa edistävässä työssä koulujen ja oppilaitosten tulee myös kiinnittää erityistä huomiota seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen. 

On suositeltavaa, että kouluilla ja oppilaitoksilla on selkeä seksuaalista häirintää ja sukupuoleen perustuvaa häirintää koskeva ohjeistus, josta ilmenee muun muassa mitä häirintä on, mitä häirinnän kohteeksi joutunut tai häirintää havainnut voi tehdä, kenen puoleen hän voi kääntyä ja miten koulun tai oppilaitoksen henkilökunnan tulee tilanteessa toimia.

Häirintä ei ole koskaan sen kohteeksi joutuneen syytä 

Usein häirinnän kohteeksi joutunut kokee syyllisyyttä ja häpeää. On kuitenkin muistettava, ettei häirintä ole koskaan sen kohteeksi joutuneen syytä.

Ohjeistusta ja lisätietoa:

Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa (Opetushallitus, 2018) (PDF)

Kouluille ja oppilaitoksille tarkoitettu esittelymateriaali seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi (Opetushallitus, 2020) (ppt)