Oppilas- ja opiskelijavalinnat

Tasa-arvolaki kieltää henkilön asettamisen oppilas- ja opiskelijavalinnoissa muita epäedullisempaan asemaan sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun perusteella tai raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä. Oppilas- tai opiskelijavalinnan yhteydessä on siis pääsääntöisesti kiellettyä kysyä opiskelupaikkaa hakevan raskaudesta, perheenperustamissuunnitelmista tai perheenhuoltovelvollisuudesta.

Oppilaitoksen tulee oppilas- tai opiskelijavalinnan yhteydessä käsitellä vain välittömästi opiskelun ja oppilas- tai opiskelijavalinnan kannalta tarpeellista tietoa. Tarpeellinen tieto on lähinnä sellaista, joka osoittaa hakijan pätevyyttä ja sopivuutta opetukseen ja opintoihin.

Tasa-arvolain syrjinnän kielto koskee oppilaitosten lisäksi kaikkia henkilöitä tai tahoja, jotka ovat mukana oppilas- tai opiskelijavalinnassa. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten on huolehdittava siitä, että oppilas- ja opiskelijavalintaan osallistuvat tuntevat riittävästi tasa-arvolain ja sen vaikutukset valintaprosessiin.