Koko henkilöstö kuuluu palkkakartoituksen piiriin

Palkkakartoituksen tulee kattaa kaikki työnantajan palveluksessa olevat henkilöstöryhmät ja kaikki työntekijät, niin järjestäytyneet kuin järjestäytymättömät. Työntekijät kuuluvat palkkakartoituksen piiriin palkkaustavasta riippumatta. 

Osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät tulee palkkoja kartoitettaessa sisällyttää siihen työntekijäryhmään, johon he työtehtäviensä puolesta kuuluvat. Palkkakartoituksessa osa-aikaisten työntekijöiden palkka voidaan ottaa huomioon työaikaan suhteutettuna. Lisätietoa työntekijöiden ryhmittelemisestä palkkakartoituksesta löydät sivulta Palkkavertailut ja käytettävät luokittelut/ryhmittelyt.

Vuokratyöntekijöiden palkkojen kartoittaminen kuuluu sille työvoiman vuokrausta harjoittavalle yritykselle (vuokrayritykselle), johon vuokratyöntekijät ovat työsuhteessa. Yrityksen (käyttäjäyrityksen), joka vuokraa työvoimaa toiselta yritykseltä, ei tarvitse sisällyttää vuokratyöntekijöiden palkkausta omaan palkkakartoitukseensa. 

Lisätietoa vuokratyöntekijöiden huomioimisesta tasa-arvosuunnittelussa löytyy sivulta Keneen työelämän syrjintäkieltoa sovelletaan.