Tasa-arvo.fi -saavutettavuusseloste

Sivustoa tasa-arvo.fi koskee Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Sen mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia eli kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja. 

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan tasa-arvo.fi-sivuston saavutettavuuden tilasta ja osoitetaan mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on. Sivustolla kerrotaan myös palautteen antamisesta palvelun saavutettavuudesta. www.tasa-arvo.fi -sivusto on julkaistu 23.9.2020.

Saavutettavuusseloste on päivitetty 26.10.2023.

Saavutettavuuden tila 

Sivujen saavutettavuutta on arvioitu SiteImprove-analytiikkatyökalulla vuoden 2023 syys-lokakuussa. Sivustoon on tehty työkalun esittämiä saavutettavuuskorjauksia ennen selosteen laatimista. Korjauksia ovat tehneet sekä sivuston julkaisija että julkaisujärjestelmää ylläpitävä ja kehittävä yritys. 

Sivusto täyttää valtaosiltaan lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit. Tason AAA-vaatimusten täyttämistä tältä sivulta ei edellytetä. 

Tarkastelussa, joka on tehty 10. lokakuuta 2023, tasa-arvo.fi-sivusto täyttää saavutettavuuden WCGA A-tason ohjeidenmukaisuuden tasolla 98,8/100 ja WCGA AA-tason ohjeidenmukaisuuden tasolla 97,8/100. 

Sivuston keskeiset puutteet on kuvattu jäljempänä. Sivuston teknisiä puutteita korjataan jatkuvasti yhdessä julkaisujärjestelmää ylläpitävän ja kehittävän yrityksen kanssa. Sisällöllisiä puutteita korjataan omana työnä suunnitelmallisesti.  

Ei kuulu lainsäädännön piiriin 

Tasa-arvovaltuutetun verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden mahdolliset saavutettavuuspuutteet syntyvät alkuperäisessä järjestelmässä. Tasa-arvovaltuutettu ei vastaa ulkopuolisten tahojen sisällöistä ja niiden saavutettavuudesta.

Kohtuuton rasite

Sivustolla on ennen 23.9.2018 julkaistuja pdf- ja Word-tiedostoja, jotka eivät täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia. 

Verkkosivusto sisällöt ja toiminnallisuudet, jotka eivät ole toistaiseksi saavutettavia 

Luetteloon on kirjattu A- ja AA-tason puutteet. Korkeinta eli AAA-tasoa näiltä sivuilta ei edellytetä.

Periaate 1. Havaittava

1.1 Tekstivastineet ja tekstiä esittävät kuvat 

Sivuilla olevien valo- tai piirroskuvien vaihtoehtoisten tekstien (ns. alt-tekstit) käännökset puuttuvat osittain. Tämän vuoksi ruudunlukijaa käyttävät eivät saa tietoonsa kuvien sisältöä. Alt-tekstit puuttuvat myös tilasto- ja aikajanakuvioista. (WCAG 1.1.1)

1.3 Mukautuva

Sivustolla on tyhjiä otsikoita, ja joidenkin sivurakenteessa olevien painikkeiden roolit ovat virheellisiä. (WCAG 1.3.1)

Haitarisisällöissä elementit on merkitty otsikoiksi. Ruudunlukijakäyttäjä ei saa ohjelmallisen toteutustavan vuoksi tietoa haitarielementistä ja sen tilasta, kun kohdistus siirretään elementtiin. Kun haitari avataan ruudunlukijaohjelmalla tai kun sillä edistetään kohdistusta käyttäjää ei välttämättä siirretä avautuneeseen sisältöön, vaan hänet siirretään seuraavaan haitariotsikkoon. (WCAG 1.3.2)

1.4 Erottuva 

Tekstin sisällä olevien linkkien värin voimakkuus ei ole täysin riittävä. Sivuston käyttäjän voi olla vaikea havaita linkkiä muun tekstin joukosta. (WCAG 1.4.1) 

Tekstin ja taustan välinen värikontrasti ei täytä vaatimuksia kaikissa sivuston navigointivalikoissa tai painikkeissa. Tämä koskee muun muassa päänavigaatiossa valitun valikkokohteen tekstiä, kun sen alle ilmestyvä viiva ei ole kontrastiltaan riittävä. (WCAG 1.4.3) 

Sivustolla on linkkejä, jotka on määritelty otsikoiksi, vaikka ne eivät todellisuudessa toimiotsikoina. Näin on esimerkiksi Uutiset, Lausunnot ja Blogit- sivulla. Ruudunlukijakäyttäjä ei välttämättä saa tietoa näiden otsikkolinkkien linkkitoiminnallisuudesta. (WCAG 1.4.11)

Periaate 2. Hallittava

Kaikilla tekstissä olevilla navigaatiossa olevilla linkeillä ei ole tekstivastinetta. Joillakin samalla sivuilla olevilla linkeillä on sama tekstivastine. Sivuilla on paikoitellen monia sivuston sisäisiä linkkejä, minkä vuoksi ruudunlukijakäyttäjän voi olla haastavaa navigoida sivuilla. 
Sosiaalisen median kuvalinkeistä puuttuu tekstivastine, joka osoittaa linkin tarkoituksen. Näin on etenkin koko sivuston ylänavigaatiossa. (WCAG 2.4.4)

Periaate 3. Ymmärrettävä

Sivuston kieli voi olla paikoitellen vaikealukuista johtuen aihepiiristä ja käytettävistä aineistoista, kuten erilaisista laeista. Tämä ei kuitenkaan ole varsinainen saavutettavuuspuute. Käyttäjille on tarjolla sisältöä myös selkosuomeksi. 

Periaate 4. Lujatekoinen

Sivuston sisäisten ja sivustolta pois vievien linkkien ohjelmallisessa merkinnässä on puutteita. Ruudunlukijakäyttäjä ei saa linkeistä muuta tietoa kuin sen, että linkki aukeaa uuteen välilehteen ilman linkin omaa tekstiä tai kuvalinkin tekstivastinetta. 

Piilotetuilla elementeillä on kohdistettavaa sisältöä. Lisäksi joiltakin sivuilta puuttuu WAI-ARIA-määrite ja määritteistä niihin kuuluva tekstisisältö. (WGAC 4.1.2)

PDF-tiedostojen saavutettavuuspuutteet 

Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita: 

  • Tiedostoissa on kuvia ja kaavioita, joista puuttuvat tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)
  • Kaikissa tiedostoissa ei ole ohjelmallista rakennetta, jolloin ruudunlukija ei voi päätellä PDF-tiedoston elementtejä tai lukujärjestystä. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostoissa voi olla puutteita otsikoinneissa, kielimäärityksissä ja metatiedoissa. (WCAG 2.4.2) 
  • Tiedostoissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita, esimerkiksi tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikkotasojen avulla merkitsemättömiä otsikoita. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostojen taulukkorakenteissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita, esimerkiksi otsikoinneissa (WCAG 1.3.1) 
  • Tiedostoissa voi olla alaviitteitä, joita ei ole linkitetty tekstiin ja niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)

Yhteydenottolomake

Yhteydenottolomakkeessa on saavutettavuuden kannalta useita ongelmia (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.4.6, 2.4.7, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.2, 4.1.3). Muun muassa otsikoiden ohjelmallisessa merkitsemisessä on puutteita ja painikkeiden merkitsemisessä on tarpeetonta toistoa. Ruudunlukijakäyttäjälle ei tarjota saavutettavaa vaihtoehtoa CAPTCHA:lle (WCAG 3.3.2 ja 4.1.2). Liitetiedostojen järjestyksen ilmaisemisessa on puutteita. Ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa lomakkeen lähettämisestä, koska kohdistus pysyy lähetä-painikkeessa.

Muut kanavat 

Tasa-arvovaltuutetun Facebook-, Instagram- ja X- (aiemmin Twitter) -sivuilla on ennen 23.9.2020 julkaistuja sisältöjä, jotka eivät täytä lain vaatimuksia. Niillä on esimerkiksi kuvia ja videoita, joilta puuttuu vaihtoehtoinen kuvaus. Näille kanaville on pääsy www-sivuilta linkkien kautta.

Saavutettavuuspalaute 

Tarkastelemme ja kehitämme verkkopalveluamme jatkuvasti. Järjestelmätoimittaja kehittää sivujen teknistä alustaa ja omana työnä päivitämme sisältöjä. 

Otamme mielellämme vastaan huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuudesta. Voit lähettää palautetta sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Kerro viestissä, mitä sivua palaute koskee (ko. sivun www-osoite) ja kuvaa ongelma mahdollisimman tarkasti.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi kulua 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan, kuinka ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
  • www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
  • [email protected] 
  • puh. 0295 016 000 (vaihde)

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa

Neuvontaa tarvitessasi voit ottaa yhteyttä tasa-arvovaltuutetun kirjaamoon: tasa-arvo(at)oikeus.fi tai neuvontapuhelimeen puh. 0295 666 842 (palveluajat normaalisti ma-ti 9–11 ja ke-to 13–15).
meen puh. 0295 666 842 (ma-ti 9–11 ja ke-to 13–15).