Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.tasa-arvo.fi, ja se on päivitetty 15.2.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut Eficode Oy (raportin päiväys 2.11.2020). Tämän lisäksi arviointia tehdään jatkuvasti SiteImprove-ohjelmistolla.

Verkkosivusto on julkaistu 23.9.2020.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Sivusto täyttää A- ja AA- tason saavutettavuusvaatimukset osittain.
Sivustolle on tehty arvioinneissa esiin tulleita saavutettavuuskorjauksia. Pääosa jäljellä olevista korjauksista liittyy julkaisujärjestelmän ohjelmallisiin ratkaisuihin.
Julkaisujärjestelmässä havaittuja saavutettavuusongelmia korjataan edelleen kevään 2021 aikana. Keskeiset puutteet on kuvattu alla olevassa luettelossa.

1. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Tasa-arvovaltuutettu ei vastaa sivuilla olevien ulkopuolisten tahojen sisällöistä ja niiden saavutettavuudesta.

Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden mahdolliset saavutettavuuspuutteet syntyvät alkuperäisessä järjestelmässä. 

2. Kohtuuton rasite

Sivustolla on ennen 23.9.2018 julkaistuja pdf- ja Word-tiedostoja, jotka eivät täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia.

Tasa-arvovaltuutetun Facebook-, Twitter- ja Instagram-tileillä on ennen 23.9.2020 julkaistuja sisältöjä, jotka eivät täytä lain vaatimuksia (esimerkiksi kuvia tai videoita, joilta puuttuu vaihtoehtoinen kuvaus).

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

 • Kuvalla tai kuviolla voi olla tyhjä alt-teksti, mikä tarkoittaa, että kuvalla on sivua koristava toiminto. Kaikkien kuvien tai kuvioiden laatua ei ole tarkastettu ja varmistettu, ettei niillä ole myös toiminnallista roolia. Joillakin kuvilla tai kuvioilla ei ole alt-merkintää lainkaan.
 • Kaikkia määritteitä ei ole tarkistettu suhteessa kohteeseensa. WAI-ARIA-standardin ”aria-label”-määritteen pitäisi kuvata nimeämiään elementtejä myös asiayhteydestä irrotettuna.
 • Joissakin taulukoissa ei ole selitettä tehty caption-selitteellä. Ruudunlukijakäyttäjille ei tarjota yhteenvetoa 'summary'-tunnisteella.

1.3.1 Informaatio ja suhteet

 • Sivustossa on sivuja, joilla ei ole h1-tason otsikkoa. Otsikkotasojen käyttö ei ole kronologista kaikilla sivuilla, koska otsikkotasojen yli on hypätty. Toisilleen alisteisia sisältöjä on näin vaikea havaita ilman otsikkorakenteen tukea.
 • Osa sivuston elementeistä ja sisällöstä ei skaalaudu oikein, kun sivua suurennetaan 200 % suuremmaksi. Tekstit menevät reunojen yli tai ne leikkaantuvat ja osa elementeistä siirtyvät osittain päällekkäin.
 • Linkkiteksti ohjaa useaan eri kohteeseen. Samaa linkkitekstiä käytetään linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. Käyttäjät eivät välttämättä tiedä niiden eroa ilman asianmukaista selitystä.

1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

 • Haitarisisällöissä elementit on merkitty otsikoksi. Ruudunlukijakäyttäjä (VoiceOver) ei saa ohjelmallisen toteutustavan vuoksi tietoa haitarielementistä ja sen tilasta, kun kohdistus siirretään elementtiin.
 • Lisäksi joissain kohdin ruudunlukijaohjelmalla haitareita avattaessa ja kohdistusta edistettäessä käyttäjää ei välttämättä siirretä avautuneeseen haitarin sisältöön, vaan seuraavaan haitariotsikkoon.

1.4.3 Kontrasti (minimi)

 • Päänavigaatiossa valitun valikkokohteen indikaattorin kontrasti on liian pieni. Kun päänavigaatiossa (Toimintamme, Epäiletkö syrjintää jne) valitaan jokin kohta, valitun tekstikohdan alapuolelle ilmestyvä viiva ei ole kontrastiltaan riittävä.
 • React & Share -komponentin tekstin ja värin heikko kontrasti saattavat aiheuttaa ongelmaa etenkin heikkonäköisille tai ikänäköisille henkilöille.

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

 • Sivustolla on linkkejä, jotka on määritelty otsikoiksi, vaikka ne eivät todellisuudessa toimi otsikoina. Näin on esimerkiksi Uutiset, Lausunnot ja Blogit -sivulla. Ruudunlukijakäyttäjät eivät välttämättä saa tietoa otsikkolinkkien linkkitoiminnallisuudesta.

2.4.2 Sivuotsikot

 • Kaikkia WAI-ARIA 'aria-label' -määritteitä ei ole tarkistettu kuvaamaan niitä linkkejä, joiden nimilappuina ne toimivat. 'Aria-label'-merkintä saattaa korvata muun linkkitekstin.

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

 • Sosiaalisen median kuvalinkeistä puuttuu tekstivastine, joka osoittaa linkin tarkoituksen.
 • Jotkut sivuston ulkopuolelle johtavat linkit avautuvat uuteen välilehteen, mutta ruudunlukijakäyttäjä ei saa tästä tietoa.
 • Linkkien yhteydessä ei aina anneta tiedostovihjettä. Ruudunlukijakäyttäjä ei aina tiedä linkin avaavan teksti- tai kuvatiedostoa eikä suurten tiedostojen kohdalla sen kokoa.
 • Joissakin sivustolla olevissa teksteissä on alaviitteitä. Ruudunlukijakäyttäjän voi olla vaikea ymmärtää niitä puutteellisten merkintöjen takia.
 • Sivustolla saattaa olla linkkejä, joiden teksti ei vastaa niitä sivuja, joille linkki johtaa. Linkki voi johtaa myös sivulle, joka poissa käytöstä tai sitä ei ole enää olemassa.
 • Hakutulossivulla haun tuloksia ladataan dynaamisesti hakukentän alle, mutta käyttäjä ei saa tästä tietoa ja kohdistus pysyy hakukentässä.
 • Hakukentässä ei ole nimilappua tai selkeää ohjeistusta mitä ja mistä toiminnolla on mahdollista hakea.
 • Järjestystoiminnolle ei ole määritelty toimintoa kuvaavaa nimilappua. Hakutulosivulla ei ole h1-tason otsikkoa ja h2-tason yli on hypätty.

2.4.6 Otsikot ja nimilaput

 • Visuaalisessa muotoilussa on käytetty linkkien kohdalla useita erilaisia tyylejä (väkänen tekstin edessä, alleviivaus, alleviivaus ja lihavointi tai linkki on ilman kokonaan ilman korostusta).

3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen

 • Sivustolla voi olla ylätason kielimäärityksestä poikkeavan kielistä tekstiä, mitä ei ole erikseen määritelty.

3.1.2 Osien kieli

 • Kaikkien WAI-ARIA-roolien vastaavuutta elementin tarkoituksenmukaisteen toimintoon ei ole tarkistettu.

4.1.1 Jäsentäminen

 • Valikkorakenteen merkitsemisessä on puutteita. Alavalikkojen sisältöjä ei ole määritelty ryhmiksi, mikä hankaloittaa ruudunlukijakäyttäjää valikkohierarkian ymmärtämisessä, kun kohdistus siirtyy alavalikon lopusta jälleen valikon ylemmälle tasolle.

4.1.2 Nimi, rooli, arvo

 • Sivuvalikossa alakohdat avaaviin nuoliin ei pääse näppäimistöllä käsiksi. Alakohtiin navigoiminen ruudunlukijalla on hidasta. Alakohtien olemassaolosta ei kerrota ruudunlukijakäyttäjälle eikä valikon hierarkiaa ole merkitty ohjelmallisesti. Aktiivisia valikkokohtia ei ole merkitty ohjelmallisesti.
 • HTML-koodi palauttaa joitakin virheitä esimerkiksi elementtien järjestämiseen liittyen. Virhe liittyy HTML-koodin laatuun. Elementtien merkitsemisessä on virheitä.
 • Videoiden katselussa voi olla haasteita, koska iFramella ei ole 'title'-määritettä tai 'title'-määrite on tyhjä.

Yhteydenottolomake

 • Yhteydenottolomakkeessa on saavutettavuuden kannalta useita ongelmia (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.4.6, 2.4.7, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.2, 4.1.3). Muun muassa otsikoiden ohjelmallisessa merkitsemisessä on puutteita ja painikkeiden merkitsemisessä on tarpeetonta toistoa. Ruudunlukijakäyttäjälle ei tarjota saavutettavaa vaihtoehtoa CAPTCHA:lle (WCAG 3.3.2 ja 4.1.2). Liitetiedostojen järjestyksen ilmaisemisessa on puutteita. Ruudunlukijakäyttäjä ei saa tietoa lomakkeen lähettämisestä, koska kohdistus pysyy lähetä-painikkeessa. Puutteet pyritään korjaamaan lyhyellä aikavälillä.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme?

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna meille palautetta. Vastaamme palautteeseen 14 päivän sisällä. Otamme palautteet vastaan ensisijaisesti sähköpostilla osoitteessa tasa-arvo(at)oikeus.fi.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta lähettää palautettasi sähköpostitse, voit soittaa tasa-arvovaltuutetun viestintään numeroon 0295 666 837 (ma–pe klo 9–15).

Valvontaviranomainen

Jos et ole tyytyväinen tasa-arvovaltuutetulta saamaasi saavutettavuutta koskevaan vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Sen ylläpitämällä Saavutettavuusvaatimukset-sivulla kerrotaan miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi, puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Sivustolla havaitut saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan omana toimintana sekä yhdessä julkaisujärjestelmän toimittajan kanssa 31.12.2021 mennessä.

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa

Neuvontaa tarvitessasi voit ottaa yhteyttä tasa-arvovaltuutetun kirjaamoon: tasa-arvo(at)oikeus.fi tai neuvontapuhelimeen puh. 0295 666 842 (ma-ti 9–11 ja ke-to 13–15).