Muu kuin sukupuoleen perustuva syrjintä

Yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) kielletään syrjintä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Yhdenvertaisuuslain valvonta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta valvovat yhdenvertaisuuslain toteutumista ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumista työelämän ulkopuolella.

Työsuojeluviranomaiset (AVI) valvovat yhdenvertaisuuslain noudattamista työpaikoilla. Henkilö, joka katsoo joutuneensa työssä tai työhönotossa syrjityksi yhdenvertaisuuslaissa kielletyillä perusteilla voi kääntyä asianomaisen työsuojeluviranomaisten puoleen.