Työnantajan velvollisuudet

Rekrytoinnissa

 • Työhönottopäätöksen pitää perustua pätevyyteen. Työhönottopäätökseen ei saa vaikuttaa
  • hakijan raskaus
  • se, että hänellä on lapsia  
  • se, että hän on perhevapaalla tai aikoo jäädä tulevaisuudessa perhevapaalle. Tämä koskee myös määräaikaisia työsuhteita.
 • Työsuhdetta ei saa rajata kestämään vain raskaus- tai perhevapaan alkuun eikä raskaus tai vanhemmuus saa muutenkaan vaikuttaa työsuhteen pituuteen.

Työssä

 • Raskaus on epäasiallinen ja laissa kielletty peruste työsopimuksen purkamiseen koeajalla.
 • Työntekijän määräaikaisen työsuhteen jatkamiseen tai vakinaistamiseen ei saa vaikuttaa se, että hän on raskaana tai perhevapaalla.
 • Kun työntekijä tulee raskaaksi tai ilmoittaa jäävänsä perhevapaalle, häntä ei saa syrjiä esimerkiksi tehtävien jaossa, palkkauksessa, uralla etenemisessä tai koulutukseen pääsyssä.
 • Työntekijää ei saa irtisanoa raskauden tai perhevapaan takia.
 • Perhevapaalla oleva työntekijä pitää ottaa huomioon samalla tavalla kuin muutkin työntekijät, jos työpaikalla tapahtuu esimerkiksi organisaatiomuutoksia.

Työhönpaluu

 • Perhevapaan aikana työntekijää ei saa irtisanoa taloudellisista tai tuotannollisista syistä, ellei työnantajan toiminta lakkaa kokonaan.
 • Perhevapaalta palaavalla työntekijällä on ensisijaisesti oikeus jatkaa entisissä työtehtävissään.
 • Häntä ei saa vaihtaa sijaiseen tai toiseen työntekijään, vaikka työnantaja pitäisi tätä pätevämpänä.