Oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelma

Koulussa tai oppilaitoksessa laadittava tasa-arvosuunnitelma on työkalu koulussa tai oppilaitoksessa tehtävän tasa-arvoa edistävän työn tueksi. Tasa-arvosuunnitelmalla tuetaan sukupuolten tasa-arvon edistämistä koulun arjessa ja ennaltaehkäistään sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää. Tasa-arvosuunnitelmalla varmistetaan, että kouluissa ja oppilaitoksissa tehdään järjestelmällistä tasa-arvoa edistävää työtä.

Tasa-arvotyön kannalta on tärkeää, että työ perustuu koulun tai oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden tai oppilaiden tarpeisiin. Kun koulu tai oppilaitos laatii omia tarpeitaan vastaavan tasa-arvosuunnitelman, voimistuu myös sitoutuminen tasa-arvon edistämiseen.

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää selvitys koulun tai oppilaitoksen tasa-arvotilanteesta, tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi sekä arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteutumisesta ja tuloksista.

Velvoite laatia oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävä tasa-arvosuunnitelma koskee kaikkia lakiin perustuvaa opetusta tai koulutusta järjestäviä oppilaitoksia. Velvoite laajeni koskemaan perusopetuslakiin perustuvaa opetusta järjestäviä kouluja vuoden 2015 alusta lähtien.