Syrjivät koulutuspaikkailmoitukset

Koulutuspaikkailmoitukset eivät saa olla sukupuolen perusteella syrjiviä. Lähtökohtana on, että koulutuspaikkaa ei saa ilmoittaa vain naisten tai miesten haettavaksi. Ilmoitus voidaan suunnata toiselle sukupuolelle vain poikkeuksellisesti, jos painava, hyväksyttävä syy tätä edellyttää.

Jos epäilee koulutuspaikkailmoituksen olevan sukupuolen perusteella syrjivä, voi ottaa yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun, joka voi viedä asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Lautakunta voi kieltää syrjivän ilmoittelun uusimisen tai jatkamisen, tarvittaessa sakon uhalla.

Tasa-arvovaltuutettu voi viedä asian viralliselle syyttäjälle syyteharkintaan tasa-arvolaissa olevan rangaistussäännöksen perusteella. Syyttäjä saa nostaa syytteen syrjivästä ilmoittelusta vain tasa-arvovaltuutetun ilmoituksen perusteella.

Muut syrjivän koulutuspaikkailmoituksen julkaisemisesta vastuussa olevat tahot voivat joutua rangaistusvastuuseen rikoslain syrjintää koskevan yleissäännöksen perusteella.