Tasa-arvosuunnitelmista tiedottaminen

Tasa-arvosuunnitelmasta ja sen päivittämisestä on tiedotettava aktiivisesti koko henkilöstölle. Tasa-arvosuunnitelmaa käsiteltäessä on hyvä keskustella, miten siitä tiedotetaan.

Tasa-arvosuunnitelmasta voidaan tiedottaa esimerkiksi

  • työpaikan sisäisillä verkkosivuilla
  • ilmoitustauluilla ja
  • henkilöstökokouksissa.

Suunnitelman toteutumisesta voidaan tiedottaa myös esimerkiksi henkilöstötilinpäätöksissä ja henkilöstökertomuksissa. Tasa-arvon kuvaaminen niissä osoittaa, että tasa-arvokysymykset on otettu työpaikalla osaksi henkilöstöpolitiikkaa.

Monitasoisissa organisaatioissa tasa-arvosuunnitelmaa on tarpeen käsitellä eri alayksiköissä.

Tasa-arvosuunnitelman tulee olla helposti koko henkilöstön saatavilla.