Työ- ja opintotodistukset

Sukupuolta korjaavat tarvitsevat uudet työ- ja opintotodistukset.

Tasa-arvovaltuutetun ja työsuojeluviranomaisten suositus (annettu 15.6.2010)

Työ- ja opintotodistukset on tärkeää uusia sukupuolta korjattaessa niin että ne vastaavat henkilön uutta nimeä ja henkilötunnusta.

Vanhojen todistusten käyttäminen altistaa sukupuoltansa korjaavat henkilöt työnhaussa ja opiskelemaan pyrkiessä tasa-arvolaissa kielletylle syrjinnälle ja loukkaa heidän yksityisyyttään.

Tasa-arvovaltuutettu ja työsuojeluviranomaiset suosittelevat, että työnantajat antavat sukupuoltansa korjaaville henkilöille uudet työtodistukset heidän uusilla henkilötiedoillaan. Työnantaja voi varmistaa henkilötiedot esimerkiksi virkatodistuksesta.

Lisätietoja: tasa-arvovaltuutetun neuvontapuhelin 0295 666 842 (ma-to klo 9-11 ja 13-15, pe klo 9-11)

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja tasa-arvovaltuutettu ovat antaneet 27.8.2013 vastaavan suosituksen sukupuoltaan korjaavien henkilöiden tutkinto- ja opintotodistusten uusimisesta.