Sovitaan selkeistä toimenpiteistä

Sovitut kehittämiskohteet ja mahdollisimman konkreettiset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi perustuvat oppilaitoksessa toteutettuun kartoitukseen ja ne valitaan aina oppilaitoksen omien tarpeiden mukaan.

Kyseessä on jatkuva kehittämistyö, jossa esille nouseviin kysymyksiin etsitään vastauksia. On parempi keskittyä muutaman epäkohdan tehokkaaseen poistamiseen kuin yrittää ratkaista liian monta asiaa samanaikaisesi. Yhdessä sovittujen toimenpiteiden lisäksi on hyvä myös nimetä toimijat, toimenpiteet vastuuhenkilöineen sekä aikataulu valittujen epäkohtien poistamiseen.

Toimenpiteet voivat kohdistua esimerkiksi oppilaitoksen toimintatapoihin, pedagogiikkaan, oppimateriaaleihin tai opintojen ohjaukseen. Toimenpiteet voivat pitää sisällään myös tiedon lisäämistä tasa-arvokysymyksistä.

Lisäksi on suositeltavaa, että oppilaitos laatii selkeän seksuaalista häirintää ja sukupuolen perusteella tapahtuvaa häirintää koskevan ohjeistuksen. Ohjeistuksesta tulee muun muassa ilmetä, mitä seksuaalinen ja sukupuolen perusteella tapahtuva häirintä on, mitä häirinnän kohteeksi joutunut tai häirintää havainnut voi tehdä, kenen puoleen hän voi kääntyä ja miten oppilaitoksen henkilökunnan tulee tilanteessa toimia.