Vastatoimet

Tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää ovat myös niin kutsutut vastatoimet työelämässä ja tavaroiden ja palveluiden tarjonnassa. Vastatoimilla tarkoitetaan sitä, että henkilö asetetaan epäedulliseen asemaan siksi, että hän on vedonnut tasa-arvolakiin tai osallistunut syrjintäasian selvittämiseen. Vastatoimien kielto suojaa tasa-arvolakiin vedonneen henkilön lisäksi todistajia ja henkilöitä, jotka ovat avustaneet asiassa.

Vastatoimien kielto koskee työelämässä työnantajan menettelyä. Työnantajan tulee huolehtia myös siitä, etteivät muut työntekijät kohdista vastatoimia tasa-arvolakiin vedonneeseen henkilöön. Kiellettyjä vastatoimia työelämässä voivat olla esimerkiksi työtehtävien muuttaminen tai palkankorotusten pois jättäminen tai perusteeton työsuoritusten ja työaikojen valvonnan lisääminen. Työnantajan vastatoimesta voi seurata hyvitysvelvollisuus silloinkin, kun se tapahtuu työsuhteen päättymisen jälkeen. 

Vastatoimet ovat kiellettyjä myös hinnoittelussa ja palvelujen saatavuudessa. Tällöin kielto koskee tavaroiden ja palvelujen tarjoajan toimintaa. Kiellettyjä vastatoimia voivat tällöin olla esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta kieltäytyminen tai vuokrasopimuksen irtisanominen.