Tasa-arvovaltuutetun tehtävät

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Tehtävänä on

  • valvoa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista ja erityisesti syrjintäkiellon ja syrjivän ilmoittelun kiellon noudattamista
  • edistää aloitteiden, neuvojen ja ohjeiden avulla lain tarkoituksen toteutumista
  • antaa tietoja tasa-arvolaista ja sen soveltamisesta
  • seurata naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla
  • ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää koskevassa asiassa.

Tasa-arvovaltuutettu valvoo myös sukupuolivähemmistön syrjintäsuojan toteutumista. Tasa-arvolaki kieltää sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän.

Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla.

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara katsoo kuvassa aurinkoisena kesäisenä päivänä hymyillen kameraan ja nojaa puuhun.

Jukka Maarianvaara aloitti viisivuotisen toimikautensa (2017-2022) tasa-arvovaltuutettuna 18.4.2017. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti Turun yliopistosta (2000) ja varatuomari (2002). Maarianvaara on suorittanut Kansainvälisen työjärjestön (ILO) koulutuskeskuksessa Torinossa Master in Industrial and Employment Relations -tutkinnon (2017).

Maarianvaara työskenteli Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyssä vuosina 2003–2017 lakimiehenä, julkisen sektorin neuvottelupäällikkönä ja edunvalvontajohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Amnesty Internationalin Suomen osastossa, Turvatekniikan keskuksessa (TUKES) ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ssa. Maarianvaara auskultoi Vantaan käräjäoikeudessa vuosina 2001–2002.

Vuosina 2005-2006 Maarianvaara oli vapaaehtoistyössä Ecuadorissa Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Etelän vapaaehtoisohjelman kautta.