Tasa-arvovaltuutetun tehtävät

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista. Valtuutettu antaa ohjeita ja neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Tehtävänä on

  • valvoa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista ja erityisesti syrjintäkiellon ja syrjivän ilmoittelun kiellon noudattamista
  • edistää aloitteiden, neuvojen ja ohjeiden avulla lain tarkoituksen toteutumista
  • antaa tietoja tasa-arvolaista ja sen soveltamisesta
  • seurata naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla
  • ryhtyä toimenpiteisiin sovinnon aikaansaamiseksi tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää koskevassa asiassa.

Tasa-arvovaltuutettu valvoo myös sukupuolivähemmistön syrjintäsuojan toteutumista. Tasa-arvolaki kieltää sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän.

Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton lainvalvontaviranomainen ja toimii oikeusministeriön hallinnonalalla.

Tasa-arvovaltuutettu Rainer Hiltunen

Valtioneuvosto nimitti Rainer Hiltusen tasa-arvovaltuutetun virkaan maaliskuussa 2023. Hän aloitti viisivuotiskauden valtuutettuna maanantaina 17. huhtikuuta 2023.

Tasa-arvovaltuutettu Rainer Hiltunen.

Rainer Hiltunen on tehnyt pitkän uran perus- ja ihmisoikeuksien edistämisessä. Ennen nimitystään tasa-arvovaltuutetuksi Hiltunen työskenteli runsaat 20 vuotta yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti (ylempi korkeakoulututkinto).

Tasa-arvovaltuutettu toimii sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän estämiseksi. Valtuutetun tehtävänä on valvoa tasa-arvolain ja erityisesti sen syrjintäkieltojen noudattamista.