Työolot 

Työnantajalla on oikeus johtaa työtä, jakaa työtehtäviä ja järjestää työoloja. 

Tätä oikeutta ei saa käyttää niin, että työntekijää syrjitään sukupuolen perusteella. 

Työnantaja syyllistyy syrjintään, jos hän toimii niin, että työntekijää kohdellaan huonommin sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. 

Työn johtamista ovat esimerkiksi työajan ja työn valvonta, työtilojen järjestely ja välineiden jakaminen 
sekä työntekijän ammattitaidon kehittäminen. 
Syrjintää voi epäillä esimerkiksi, jos ikävät työt tekee aina toinen sukupuoli. 

Syrjintää voi epäillä myös, jos vain miehillä on mahdollisuus ylitöihin. Syrjintää voi epäillä myös, jos vain naisten työaika muutetaan osa-aikaiseksi. 

Töiden puolueeton jakaminen on erityisen tärkeää silloin, kun työntekijä voi edetä työn avulla parempiin tehtäviin. Työnantaja ei syyllisty syrjintään, jos töiden jakamiselle on jokin muu peruste kuin sukupuoli. 

Kun työtekijä palaa perhevapaalta, hänellä on oikeus palata ensisijaisesti aiempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, työntekijälle pitää tarjota työtä, joka vastaa hänen aiempaa työtään. 

Jos tämäkään ei ole mahdollista, hänelle pitää tarjota muuta työsopimuksen mukaista työtä. 

Heikki, insinööri:

Heikki oli töissä teollisuusalan yrityksessä. Kun perheeseen syntyi lapsi, Heikki kertoi, että hän jää perhevapaalle. 

Esimies ihmetteli tätä, koska tässä yrityksessä miehet eivät yleensä jääneet hoitamaan lasta. Heikki kuitenkin pysyi päätöksessä ja oli poissa töistä yhteensä puoli vuotta. 

Kun Heikki palasi töihin, hänen tehtäviään oli muutettu. Ennen Heikki teki esimiestehtäviä, nyt hän sai tylsiä rutiinitöitä. Heikin esimiestehtävät jaettiin muille työntekijöille. 

Heikki otti yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun, ja valtuutettu pyysi työnantajalta selvitystä tilanteesta. Tilanne ratkesi, kun työnantaja ja Heikki neuvottelivat. Heikki sai vanhan työnsä takaisin. 

Kun Heikki palasi töihin, hänen tehtäviään oli muutettu. Ennen Heikki teki esimiestehtäviä, nyt hän sai tylsiä rutiinitöitä. Heikin esimiestehtävät jaettiin muille työntekijöille.