Esimerkkejä syrjinnästä raskauden tai perhevapaan vuoksi

Raskaana olevaa henkilöä ei valita työhön, vaikka hän on pätevin.

 

Anna, sairaanhoitaja 

Anna työskenteli kaksi vuotta sijaisena terveysasemalla. Kun terveysasemalla avautui uusi sijaisuus,  
tämä työ luvattiin Annalle. 

Sitten Anna kertoi osastonhoitajalle, että hän oli raskaana, ja lupaus peruttiin. Työnantaja väitti, että Annan olisi pitänyt hakea paikkaa. Aiemmin sijaisuuksia ei tarvinnut hakea.  

 

Johanna, opettaja 

Johannan työsuhdetta jatkettiin koulussa monta kertaa. Kun Johanna tuli raskaaksi, työsuhdetta ei enää jatkettu. 

Johanna haki kolmea avointa paikkaa koulussa, mutta häntä ei valittu. Ennen Johanna oli valittu samojen hakijoiden joukosta. 

...lupaus peruttiin, kun hän kertoi osastonhoitajalle raskaudestaan.
...työsopimus purettiin koeaikaan vedoten työnantajan aloitteesta...

Raskaana olevan henkilön työsuhde puretaan koeaikana, vaikka hän on hoitanut työnsä hyvin.

 

Maija, myyjä 

Maija palkattiin työsuhteeseen, joka on voimassa toistaiseksi. Kun Maija kertoi raskaudesta,  
työnantaja alkoi etsiä uutta työntekijää. Maijan työsopimus purettiin viikon kuluttua. Työnantaja väitti, että syy oli taloudellinen. 

 

Anna, hampurilaisravintolan työntekijä 

Anna palkattiin työsuhteeseen, joka on voimassa toistaiseksi. Työhön sovittiin neljän kuukauden koeaika. 

Kun Anna kertoi raskaudestaan, työnantaja purki työsopimuksen. Työnantaja väitti, että Anna ei halunnut tehdä kaikkia työvuoroja. Työnantaja väitti myös, että Anna aikoo lähteä opiskelemaan. 

Anna sanoi, että väitteet eivät olleet totta. Työsuojeluviranomainen teki asiasta tarkastuksen. Tarkastuksen jälkeen viranomainen ilmoitti poliisille, että se epäilee työnantajaa työsyrjintärikoksesta. 

Perhevapaalle jäävän henkilön urakehitys pysähtyy, vaikka hänelle on luvattu parempaa palkkaa ja tehtäviä.

 

Kirsi, juristi 

Kirsi valmistautui uuteen työtehtävään. Siihen kuului palkankorotus. Työnantaja oli puhunut Kirsin kanssa myös toisesta uudesta työstä. Kirsi uskoi, että hänestä tulee työpaikan johtava lakimies. 

Kun Kirsi kertoi työnantajalle raskaudestaan, hän ei saanut kumpaakaan työtehtävää. 
 

... ei saanut uutta työtehtävää, johon hän oli valmistautunut.
Työnantaja väitti, että irtisanomisen syynä oli työprosessin automatisointi...

Raskaana tai perhevapaalla oleva irtisanotaan, kun työpaikalla vähennetään väkeä.

 

Jenni, teollisuustyöntekijä 

Jenni kertoi raskaudesta työnantajalle, ja työnantaja irtisanoi hänet. Työnantaja väitti, että irtisanominen johtui siitä, että työtä automatisoitiin ja tehtäviä ulkoistettiin. Siksi työntekijöitä tarvittiin vähemmän. 

Käräjäoikeus oli sitä mieltä, että irtisanominen johtui raskaudesta. Jenni olisi pitänyt kouluttaa uusiin tehtäviin. Jenni sai korvauksen raskaussyrjinnästä oikeuden päätöksellä.  

 

Mikko, apupainaja 

Mikko oli vanhempainvapaalla viisi kuukautta. Kun Mikko palasi töihin, hänet kutsuttiin heti yhteistoimintamenettelyyn. Ketään muita työntekijöitä ei kutsuttu yt-neuvotteluun. 

Kuukauden kuluttua Mikko irtisanottiin. Mikon vanhempainvapaan sijainen sai jatkaa työtä. Mikolle työnantaja ei tarjonnut mitään työtä. 

Perhevapaalta palaavalle työntekijälle ei ole enää töitä tai työntekijä on korvattu sijaisella. Syyksi kerrotaan tuotannolliset ja taloudelliset syyt.

 

Sari, opettaja 

Sarilla oli samassa koulussa peräkkäin kaksi määräaikaista työsuhdetta. Kesätauon aikana Sari jäi äitiysvapaalle. Sen jälkeen Sarin työsuhdetta ei uusittu, vaan hänen tilalleen palkattiin toinen henkilö. 

Kun Sari aikoi palata perhevapaalta takaisin töihin, häntä ei otettu enää töihin. Sarin tilalle palkattu henkilö sai kuitenkin jatkaa työssä. Sari nosti kanteen työnantajaa vastaan. Hovioikeus totesi, että työnantaja oli syyllistynyt syrjintään. 

 

Elina, työterveyshoitaja 

Elina oli töissä työterveysasemalla monta vuotta määräaikaisissa työsuhteissa. Sitten Elina jäi äitiysvapaalle. 

Kun äitiysvapaa päättyi, Elina ilmoitti työnantajalle, että hän jatkaa vielä hoitovapaalla. Silloin työnantaja kertoi, että Elinan tilalla jatkaakin sijainen, koska sijainen on Elinaa pätevämpi. Aikaisemmin Elinan ei tarvinnut hakea työsuhteen jatkoa. 

Koska Elina oli työhön riittävän pätevä, työsuhdetta olisi pitänyt jatkaa. 

...työnantaja kertoi, että hänen sijaisensa saa jatkaa hänen tilallaan...