Hinnoittelu ja palvelut 

Tasa-arvolaissa kielletään syrjintä tavaran tai palvelun saatavuudessa sukupuolen, sukupuoli-identiteetin  
tai sukupuolen ilmaisun perusteella. 

Miesten ja naisten pitää saada tavaroita ja palvelua samalla hinnalla. 

Yrittäjä ei saa hinnoitella työtään asiakkaan sukupuolen perusteella. Esimerkiksi parturin pitää hinnoitella  
hiusten leikkaus työn mukaan, ei asiakkaan sukupuolen mukaan. Hiusalan yrittäjän pitää tarjota palveluja 
sekä miehille että naisille. Myös nainen voi olla parturin asiakas. 

Tasa-arvolain tarkoitus ei ole estää kaikkea erilaista kohtelua. Lain tarkoitus on estää selvästi epäoikeudenmukainen kohtelu. 

Esimerkiksi äitienpäivänä voi olla tarjous vain naisille, tai yhdistyksellä voi olla pieni alennus vain toiselle sukupuolelle. Sen sijaan esimerkiksi urheiluseuran kausikortilla pitää olla sama hinta miehille ja naisille. 

Tavaraa ja palvelua voi tarjota vain toiselle sukupuolelle, jos siihen on hyvät perusteet. Peruste voi olla esimerkiksi suojelu sukupuoleen liittyvältä väkivallalta, yksityisyys tai urheilutoiminnan järjestäminen. 

Syrjintää on, jos tavaran tai palvelun tarjoaja häiritsee asiakasta seksuaalisesti tai sukupuolen vuoksi. 

Syrjintää on myös, jos asiakkaalle ei myydä tavaraa tai palvelua, koska hän on ilmoittanut syrjinnästä. 

Syrjintäkielto ei kuitenkaan koske median tai mainosten sisältöä eikä koulutusta.