Palkkasyrjintä 

Tasa-arvolaissa kielletään sukupuoleen perustuva syrjintä palkkauksessa. 

Palkkasyrjintää on, jos työnantaja maksaa ilman hyväksyttävää syytä samasta työstä erilaista palkkaa sukupuolen perusteella. Miehille ja naisille pitää maksaa samasta työstä sama palkka.  

Sama työ tarkoittaa töitä, jotka ovat samankaltaisia tai lähes samankaltaisia. Myös erilaisia töitä voi verrata, jos työt ovat vaativuudeltaan samanarvoisia: esimerkiksi jos osaaminen, vastuu ja työolot ovat samanlaisia. 

Tasa-arvolain mukaan hyväksyttäviä syitä palkkaeroille voivat olla henkilön koulutus, ammattitaito, aloitteellisuus ja se, miten hyvin työntekijä tekee työnsä.