Mikä on syrjintää? 

Tasa-arvolaissa kielletään syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun. 

Syrjinnän kielto koskee lähes kaikkia yhteiskunnan alueita ja tilanteita. Kielto ei kuitenkaan koske   
yksityiselämää tai uskonnon harjoittamista.  

Tasa-arvolaissa syrjintä tarkoittaa sitä, että ihmiset asetetaan eri asemaan esimerkiksi sukupuolen tai raskauden perusteella. Kun ihmiset ovat keskenään eri asemassa, kaikilla ei ole samoja etuja ja oikeuksia. 
Ihmiset voivat olla eri asemassa myös, jos heillä ei ole samoja velvollisuuksia ja rajoitteita. 

Laissa kiellettyä syrjintää on esimerkiksi se, että henkilöä ei oteta töihin hänen sukupuolensa takia. 
Syrjintää on myös se, että henkilöä ei oteta töihin, koska hän on raskaana. 

Syrjintää on myös sellainen eri asemaan asettaminen, joka perustuu oletukseen. 
Ketään ei saa asettaa eri asemaan siksi, että luullaan, että hän on raskaana. 

Lisäksi syrjintää on sellainen eri asemaan asettaminen, joka perustuu toista henkilöä koskevaan tietoon. 
Ketään ei saa asettaa eri asemaan siksi, että hänen ystävänsä kuuluu sukupuolivähemmistöön. 

Tasa-arvolaissa on syrjinnän yleiskielto. Sen lisäksi laissa on erityiskieltoja. 

Erityiskiellot koskevat esimerkiksi seuraavia aloja: 

  • työelämä 
  • oppilaitokset 
  • etujärjestöt 
  • tavaroiden ja palveluiden tarjonta. 

Mikä ei ole syrjintää? 

Kaikki eri asemaan asettaminen ei ole syrjintää. 

Jos miehet ja naiset ovat vain hieman eri asemassa, pieni ero ei ole syrjintää. 
Huono asiakaspalvelu tai kielteinen päätös ei sekään ole välttämättä syrjintää. 

Tasa-arvolaissa on säädetty asioista, jotka eivät ole syrjintää. Laissa tarkoitettua syrjintää  
eivät ole seuraavat asiat: 

  • naisten suojelu raskauden vuoksi 
  • asevelvollisuuden kuuluminen vain miehille 
  • vain naisten tai miesten hyväksyminen yhdistykseen, jos näin määrätään yhdistyksen säännöissä
  • tasa-arvosuunnitelman mukainen väliaikainen toiminta, jolla edistetään tasa-arvolakia. 

Työnantajien ja työntekijöiden järjestöt eivät voi kuitenkaan rajata jäsenyyttä sukupuolen perusteella. 
Muut edunvalvontajärjestöt voivat rajata jäsenyyttä, jos siitä määrätään yhdistyksen säännöissä.