Syrjintä raskauden tai perhevapaan takia 

Tasa-arvolaki kieltää selkeästi työntekijän syrjinnän raskauden tai perhevapaan takia. 

Silti on yhä tavallista, että tieto työntekijän raskaudesta vaikuttaa työsuhteeseen. Tällaista raskaussyrjintää esiintyy monilla aloilla. Syrjintään syyllistyvä työnantaja voi olla yritys, kunta, viranomainen, järjestö tai seurakunta. 

Raskaussyrjintä koskee usein naisia, joiden työpaikka on epävarma. Epävarma työpaikka voi olla  
määräaikainen tai osa-aikainen.  

Työ voi olla myös vuokratyötä, jolloin työnantaja on yritys, joka vuokraa työntekijöitä muille yrityksille. 
Tai työtä tehdään nollasopimuksella, jolloin työntekijä tulee työhön tarvittaessa. 

Mistä raskaussyrjinnän tunnistaa? 

Raskaussyrjintä liittyy tavallisesti johonkin seuraavista tilanteista: 

  • työnhaku 

  • määräaikaisen työsopimuksen jatkaminen 

  • perhevapaalta palaaminen 

  • raskauden tai perhevapaan ajan palkka  
    ja työsuhde-edut.