Tasa-arvosuunnitelma työpaikalla 

 

Jos työpaikalla on vakituisesti yli 30 työntekijää, työpaikalla pitää olla tasa-arvosuunnitelma. 

Suunnitelmaan kuuluu muun muassa selvitys seuraavista asioista: 

 • mikä on tasa-arvon tilanne työpaikalla 
 • miesten ja naisten palkat ja palkkaerot 
 • miten työpaikka edistää tasa-arvoa. 

Suunnitelmassa voi olla muun muassa seuraavia asioita: 

 • miten työntekijät haetaan ja valitaan 
 • uralla eteneminen 
 • työolosuhteet 
 • perhevapaiden käyttö 
 • työilmapiiri 
 • seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan  
 • häirinnän esiintyminen 
 • asenteet. 

Työpaikan tasa-arvosuunnitelma pitää olla kaikkien työntekijöiden saatavana.