Irtisanominen ja lomautus 

Työntekijää ei saa irtisanoa, lomauttaa tai siirtää toisiin tehtäviin seuraavien syiden takia: 

  • sukupuoli 
  • sukupuoli-identiteetti 
  • sukupuolen ilmaisu 
  • raskaus 
  • synnytys 
  • vanhemmuus 
  • perheenhuollon velvollisuudet. 

Tasa-arvolaki ei rajoita työnantajan oikeutta järjestellä toimintaansa. Laki kieltää kuitenkin järjestelyn sukupuolen perusteella. 

Jos esimerkiksi työntekijöitä irtisanotaan, sukupuoli ei saa olla irtisanomisen peruste. Sukupuoli ei myöskään saa vaikuttaa siihen, kuka lomautetaan ja miten pitkäksi aikaa. 

Työnantaja ei saa noudattaa sellaisia työehtosopimuksen ehtoja, jotka voivat aiheuttaa syrjintää. 

Syrjintää voidaan epäillä esimerkiksi, jos töissä saa jatkaa toista sukupuolta oleva henkilö, vaikka irtisanottu on pätevämpi. Silloin työnantajan täytyy osoittaa, että irtisanominen ei johtunut sukupuolesta. 

Syrjintää voi epäillä myös raskauden tai perhevapaan perusteella. Syrjintää voi epäillä esimerkiksi, 
jos työnantaja tietää, että työntekijä on raskaana ja irtisanoo tai lomauttaa tämän. Silloin työnantajan täytyy osoittaa, että irtisanominen tai lomautus ei johtunut raskaudesta. 

Irtisanomistilanteessa voi olla myös välillistä syrjintää. Epäily syrjinnästä herää esimerkiksi, jos naisvaltainen työntekijäryhmä irtisanotaan, vaikka tuotannolliset syyt koskevat koko yritystä. Työnantajan täytyy esittää perusteet sille, miksi juuri tämä ryhmä irtisanottiin. 

Mikko, apupainaja 

Mikko oli vanhempainvapaalla viisi kuukautta. Kun Mikko palasi töihin, hänet kutsuttiin heti yhteistoimintamenettelyyn. Ketään muita työntekijöitä ei kutsuttu yhteistoimintaneuvotteluun. 

Kuukauden kuluttua Mikko irtisanottiin. Mikon vanhempainvapaan sijainen sai jatkaa työtä. Mikolle työnantaja ei tarjonnut mitään työtä. 

Mikko palasi töihin vanhempainvapaalta. Kuukauden kuluttua Mikko irtisanottiin. Mikon vanhempainvapaan sijainen sai jatkaa työtä. Mikolle työnantaja ei tarjonnut mitään työtä.