Työnantajan velvollisuudet 

Toimi viisaasti työhönottotilanteessa: 

Keskity hakijan pätevyyteen. Hakijan perhetilanne, vanhemmuus tai raskaus eivät ole oleellisia. 
Etsit pätevintä ja sopivinta työntekijää. Kohtele hakijoita tasa-arvoisesti ja reilusti. 

Älä kysy lainvastaisia kysymyksiä. Varmista, että tunnet työhönoton lainmukaiset periaatteet ja käytännöt. Et saa kysyä hakijan perhetilanteesta tai perhesuunnitelmista. Älä myöskään kysy näistä asioista epäsuorasti tai tee omia oletuksia. 

Muista, että työsuhteesta ei saa tehdä määräaikaista raskauden takia. Myöskään työsuhteen kestoa ei saa lyhentää raskauden takia. 

Toimi viisaasti työsuhteen aikana: 

Jos työntekijä kertoo raskaudestaan, muista onnitella! Työntekijän pitää kertoa raskaudesta  
2 kuukautta ennen raskausvapaan alkua. 

Varmista, että raskaana olevan työntekijän työ on turvallista. Työsuojelutoimet selvitetään sen jälkeen, kun työntekijä on valittu. 

Raskaus ei saa vaikuttaa työntekijän asemaan. Kohtele raskaana olevaa työntekijää samalla tavalla kuin muita työntekijöitä. 

Kannusta myös raskaana olevaa kehittymään työssään. Raskaus ei ole este koulutukselle tai etenemiselle. 

Raskaus tai perhevapaa ei ole peruste työsuhteen lopettamiseen. Tämä koskee myös koeaikaa. 

Muista, että vanhemmuuteen liittyvät vapaat ovat lopulta lyhyitä. Jos olet löytänyt hyvän työntekijän, pidä hänestä kiinni! 

Toimi viisaasti, kun työntekijä palaa perhevapaalta: 

Sovi työntekijän kanssa jo etukäteen, miten pidätte yhteyttä perhevapaan aikana. Valmistele työntekijän paluuta töihin hyvissä ajoin. 

Muista, että perhevapaalta palaavalla on ensisijaisesti oikeus entisiin tehtäviinsä. Jos tämä ei ole mahdollista, tehtävien pitää olla samankaltaisia.

Sijainen ei voi korvata työntekijää, joka palaa perhevapaalta.