Tasa-arvo kouluissa ja oppilaitoksissa

Oppilaitoksissa ja työelämässä tasa-arvoa edistetään tasa-arvosuunnitelmalla. 

Kouluissa ja oppilaitoksissa pitää olla tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelmassa kerrotaan,  
miten tasa-arvosta huolehditaan. 

Suunnitelmassa on hyvä tarkastella tasa-arvon kannalta ainakin seuraavia asioita: 

  • oppilasvalinnat 
  • opetuksen järjestäminen 
  • oppimiserot 
  • opintosuoritusten arviointi 
  • seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän estäminen.