Sukupuolen moninaisuus 

Sukupuolen moninaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset eivät ole selkeästi vain miehiä tai naisia. 
Näihin sukupuolivähemmistöihin kuuluvat transsukupuoliset, muunsukupuoliset, transvestiitit ja intersukupuoliset. 

Transsukupuolinen kokee, että hän on eri sukupuolta kuin kehossa näkyvä sukupuoli. 

Muunsukupuolinen tuntee, että hänen sukupuolensa ei ole nainen tai mies. 

Transvestiitti eläytyy vaatteillaan toisen sukupuolen rooliin. Esimerkiksi transvestiittimies haluaa pukeutua naisen vaatteisiin. 

Intersukupuolisen keho ei ole yksiselitteisesti miehen tai naisen. 

Sukupuolivähemmistö on eri asia kuin seksuaalivähemmistö. Seksuaalivähemmistöön kuuluva tuntee vetoa muuhun kuin vain vastakkaiseen sukupuoleen. 

Seksuaalivähemmistöjen syrjintä on kielletty yhdenvertaisuuslaissa. Tätä lakia valvovat yhdenvertaisuusvaltuutettu ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. 

Työelämässä yhdenvertaisuuslakia valvovat aluehallintoviraston (AVI) työsuojeluviranomaiset. 

Syrjintä sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella 

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. 

Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa henkilön tunnetta omasta sukupuolestaan. Tunne omasta sukupuolesta ei ole aina sama kuin kehossa näkyvä sukupuoli. 

Sukupuolen ilmaisu tarkoittaa, että henkilö näyttää sukupuolensa esimerkiksi vaatteilla tai käytöksellä. 

Ketään ei saa syrjiä ja asettaa eri asemaan näillä perusteilla. 

Viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja työnantajien pitää ennaltaehkäistä syrjintää, joka johtuu sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. 

Myös seksuaalinen häirintä on tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää. Samoin kiellettyä syrjintää on häirintä,  joka johtuu sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.