Näillä sivuilla kerrotaan tasa-arvolaista. 

Sivuilla kerrotaan, mikä on syrjintää ja mitä voit tehdä, jos sinua on syrjitty sukupuolesi vuoksi. 
 

Tasa-arvovaltuutettu 

 

Tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolakia. 

Lain tarkoitus on estää syrjintä, joka perustuu sukupuoleen. 

Lain toinen tarkoitus on lisätä sukupuolten tasa-arvoa. 

Laki suojaa myös syrjinnältä, joka johtuu sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.