Hyppää sisältöön

Lausunto tasa-arvolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (TAS 245/2012, annettu 28.8.2012)

Tasa-arvovaltuutettu on antanut lausuntonsa tasa-arvolain muuttamista koskevista ehdotuksista sosiaali- ja terveysministeriölle 28.8.2012. Tasa-arvolakiin valmistellaan parhaillaan säännöksiä sukupuolivähemmistöjen asemasta sekä tasa-arvosuunnitteluvelvoitteen laajentamisesta peruskouluihin.

Tasa-arvovaltuutetun mukaan on erittäin tärkeää, että sukupuolivähemmistöjen oikeudet ehdotetaan nyt otettaviksi tasa-arvolakiin laajasti sekä syrjintäsuojan että tasa-arvon edistämisen osalta. Valtuutettu on kuitenkin huolissaan siitä, ilmeneekö lakitekstistä riittävän selvästi, että ehdotetut uudet syrjinnänkiellot sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella koskevat myös transihmisiä ja intersukupuolisia henkilöitä.

Tasa-arvovaltuutettu ehdottaa, että tasa-arvolain uudistettua sisältöä vastaisi paremmin nimi laki sukupuolten tasa-arvosta kuin laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

Läheissyrjinnän ja oletettuun syyhyn perustuvan syrjinnän kiellot tulisi ulottaa koskemaan muitakin sukupuolisyrjinnän tilanteita kuin vain sukupuoli-identiteettiä tai sukupuolen ilmaisua. Myös läheisen määritelmän olisi hyvä olla laajempi kuin ehdotuksessa. Tasa-arvolaissa tulisi säätää lisäksi moniperusteisesta syrjinnästä.

Tasa-arvovaltuutettu toteaa, että on erittäin tärkeää, että sukupuolten tasa-arvoa edistetään määrätietoisesti myös peruskouluissa. Valtuutettu suhtautuu kuitenkin epäilevästi siihen, että tasa-arvosuunnitelma olisi tähän tarkoitukseen paras ja toimivin keino.

Tasa-arvolakiin ehdotetut uudistukset lisäisivät huomattavasti tasa-arvovaltuutetun lainvalvontatehtäviä. Valtuutettu on huolissaan siitä, että esitys ei taaskaan sisällä tehtävien edellyttämiä lisäresursseja.

Lausunto kokonaisuudessaan: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi (STM013:00/2011) naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamikseksi (TAS/245/2012).pdf (34.7 kt )

14.09.2012