Hyppää sisältöön

Lennonjohdon koulutusohjelma ja varusmiespalvelus (TAS/21/2009)

Tasa-arvovaltuutettua on pyydetty selvittämään, toimiiko Finavia/Avia College tasa-arvolain mukaisesti, kun sen järjestämän lennonjohdon koulutusohjelman yhtenä pääsyvaatimuksena on suoritettu varusmiespalvelus miehillä, joita pakollinen varusmiespalvelus koskee. Eroa ei tehdä varusmiespalvelun tai siviilipalvelun suorittaneiden kesken, eikä varusmiespalvelus sinänsä ole pääsyvaatimuksena lennonjohdon koulutusohjelmaan. 

Vaatimus varusmies- tai siviilipalveluksen suorittamisesta perustuu siihen, että varusmies- tai siviilipalvelukseen lähtevän lennonjohtajan uudelleen kouluttaminen on erittäin kallis ja pitkä prosessi. Turvallisuusvaatimusten mukaan ja kelpoisuuden säilyttääkseen lennonjohtajan on tehtävä operatiivista työtä jokaisen kolmen kuukauden ajanjakson sisällä vähintään 10-15 työvuoroa työpisteestä riippuen. Mikäli näin ei tapahdu, kelpoisuus edellyttää kertauskoulutusta. 

Tasa-arvolain mukaan oppilaitoksen menettely on syrjintää, jos henkilö asetetaan muun muassa opiskelijavalinnoissa muita epäedullisempaan asemaan sukupuolen perusteella. 

Vaikka asevelvollisuuden säätäminen ainoastaan miehille ei ole syrjintää, ei sen suorittamisesta saisi joutua epäedullisempaan asemaan esimerkiksi oppilaitoksen opiskelijavalinnoissa. Vaatimus ennen koulutuksen alkua suoritetusta varusmiespalveluksesta sekä 20 vuoden iästä saattavat joissakin tapauksissa johtaa tilanteeseen, jossa miespuolinen hakija joutuu epäedullisempaan asemaan kuin vastaavan ikäinen naishakija. 

Naispuolisia lennonjohtajia on suhteellisen vähän, joten naishakijat eivät näytä hyötyvän käytössä olevasta hakumenettelystä miespuolisten hakijoiden kustannuksella. Lisäksi varusmies- tai siviilipalveluksen suorittaminen lykkää korkeintaan yhdellä vuodella vain joidenkin miesten hakeutumista lennonjohdon peruskoulutukseen. Näistä syistä tasa-arvovaltuutettu toteaa, että vaatimus ennen koulutusta suoritetusta varusmies- tai siviilipalveluksesta ei aseta miehiä siinä määrin epäedullisempaan asemaan, että kyse olisi syrjinnästä.

23.11.2009