Hyppää sisältöön

Opiskelijavalinnan yhteydessä ei saa tiedustella perhetilanteesta (TAS/371/2010)

Tasa-arvovaltuutetulta tiedusteltiin perhetilannetta koskevien kysymysten esittämisestä opiskelijavalinnan yhteydessä.

Tasa-arvovaltuutettu muistuttaa, että tasa-arvolaki kieltää syrjinnän paitsi sukupuolen myös raskauden, synnytyksen, vanhemmuuden ja perheenhuoltovelvollisuuden perusteella. Aivan samalla tavalla kuin työpaikkahaastattelussa, edellä mainittuihin seikkoihin ei pääsääntöisesti saa kiinnittää huomiota myöskään silloin, kun oppilaitoksiin valitaan opiskelijoita.

Tasa-arvolaki kieltää henkilön asettamisen opiskelijavalinnoissa muita epäedullisempaan asemaan sukupuolen perusteella tai raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä. Opiskelijavalinnan yhteydessä on siis pääsääntöisesti kiellettyä kysyä opiskelupaikkaa hakevan raskaudesta, perheenperustamissuunnitelmista tai perheenhuoltovelvollisuudesta. Oppilaitoksen tulee opiskelijavalinnan yhteydessä käsitellä vain välittömästi opiskelun ja opiskelijavalinnan kannalta tarpeellista tietoa. Tarpeellinen tieto on lähinnä sellaista, joka osoittaa hakijan pätevyyttä ja sopivuutta haettaviin opintoihin.

Henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuutta tulee yleensäkin arvioida tiukoilla kriteereillä. Tämä merkitsee esimerkiksi henkilötietolain perusoikeusmyönteistä tulkintaa. Sen mukaan viranomaisen tulee valita perusteltavissa olevista tulkintavaihtoehdoista sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuksien, tässä tapauksessa yksityisyyden suojan, toteutumista.

Tasa-arvovaltuutettu muistuttaa, että tasa-arvolain syrjinnän kielto koskee oppilaitosten lisäksi kaikkia henkilöitä tai tahoja, jotka ovat mukana opiskelijavalinnassa. Opetuksen järjestäjien ja oppilaitosten on huolehdittava siitä, että opiskelijavalintaan osallistuvat tuntevat riittävästi tasa-arvolain ja sen vaikutukset valintaprosessiin. Tarvittaessa opetuksen järjestäjien ja oppilaitosten tulee tarjota opiskelijavalintaan osallistuville asianmukaista koulutusta, jotta opiskelijavalinnoissa vältyttäisiin tasa-arvolain vastaisilta syrjintäepäilyiltä.

30.11.2010