Hyppää sisältöön

Liikuntapainotteisen koulun oppilasvalinnassa tyttöjä ja poikia voi kohdella omina ryhminään (TAS/246/2010)

Liikuntapainotteista opetusta tarjoava koulu pyysi tasa-arvovaltuutetulta kannanottoa siitä, onko tasa-arvolain mukaan mahdollista, että liikuntapainotteista opetusta tarjoavaan kouluun valitaan vuosittain yhtä monta tyttöä ja poikaa. Erityisesti koulu kysyi, voiko valintakokeen kunto- ja liikehallintatesti olla tytöille ja pojille erilainen. Entä voidaanko tyttöjä ja poikia käsitellä omina ryhminään, kun heitä oppilasvalintaa tehtäessä asetetaan pisteiden mukaiseen järjestykseen?

Tasa-arvovaltuutettu toteaa, että tyttöjen ja naisten sekä poikien ja miesten urheilu- ja liikuntaharrastusten tasapuolinen tukeminen on tärkeää. Sukupuolten välinen tasa-arvo tulisi nähdä ennen kaikkea yhtäläisten mahdollisuuksien ja resurssien tarjoamisena: kaikille samanlaiset mahdollisuudet harrastaa urheilua ja liikuntaa, saada asiantuntevaa valmennusta, osallistua kilpailuihin sekä saada yhtäläinen tunnustus kilpailusuorituksistaan.

Tyttöjen ja poikien fyysinen erilaisuus voidaan tasa-arvovaltuutetun mukaan ottaa huomioon kunto- ja liikehallintatestissä niin, että tytöillä ja pojilla on esimerkiksi oma pisteytyksensä. Valintakokeen kunto- ja liikehallintatestin tulosten arviointi sukupuolen mukaan ei aseta tyttöjä parempaan asemaan kuin poikia, vaan ainoastaan tasoittaa tyttöjen ja poikien fysiologisista eroista johtuvaa erilaista fyysistä suorituskykyä. Kunto- ja liikehallintatestin sukupuolittaisten erojen tulee kuitenkin vastata niitä eroja, joita tyttöjen ja poikien fyysisessä suorituskyvyssä fysiologisista syistä keskimäärin on. Näin ollen kyse on naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämisestä: siitä huolimatta, että naisten fyysinen suorituskyky on keskimäärin alhaisempi kuin miesten, on tytöillä ja pojilla on yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituksi kyseiseen liikuntapainotteiseen kouluun.

12.11.2010