Hyppää sisältöön

Sukupuolikiintiöt oppilasvalinnassa (TAS 217/2017; annettu 7.1.2020)

Tasa-arvovaltuutettua pyydettiin selvittämään, ovatko Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan käyttämät opiskelijavalintaa koskevat perusteet tasa-arvolain mukaisia. Opiskelijavalintoja koskevan käytännön mukaan Jyväskylän yliopiston liikuntabiologisen pääaineryhmän pääsykokeen toiseen vaiheeseen kutsumisessa sekä liikuntapedagogiikan toiseen vaiheeseen kutsumisessa ja lopullisessa valinnassa käytetään sukupuolikiintiöitä.

Tasa-arvovaltuutettu kuuli asian valmistelun aikana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellistä tiedekuntaa, opetus- ja kulttuuriministeriötä sekä Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:tä. Lisäksi Jyväskylän yliopistolle varattiin mahdollisuus antaa erillinen liikuntatieteellisen tiedekunnan selvitystä koskeva lausunto.

Tasa-arvovaltuutettu katsoi, ettei Jyväskylän yliopiston opiskelijavalintoja koskevalle käytännölle ylläpitää sukupuolikiintiöitä ole esitetty riittäviä perusteluja. Käytäntö on siten tasa-arvolain vastainen. Jyväskylän yliopistoa pyydettiin ilmoittamaan tasa-arvovaltuutetulle kuuden kuukauden kuluessa, mihin toimiin se on lausunnon saatuaan ryhtynyt.

Tasa-arvovaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan liitteenä.

08.01.2020